Łukasz Boroń nowym Prezesem PKP CARGO

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

boron.lukasz.a.150xŁukasz Boroń, dotychczasowy członek zarządu ds. finansowych PKP CARGO, został powołany na stanowisko Prezesa przez Walne Zgromadzenie Spółki. Stanowisko członka zarządu ds. finansowych objął Adam Purwin. Trzecim członkiem zarządu jest Marek Zaleśny, Dotychczasowy członek zarządu ds. handlowych. Zmiana we władzach PKP CARGO nie wpłynie na harmonogram prywatyzacji - spółka przygotowuje się do debiutu giełdowego.

– Najważniejszym zadaniem nowego prezesa jest sprawne poprowadzenie procesu prywatyzacji, przygotowanie PKP CARGO do debiutu na giełdzie. Doświadczenie Łukasza Boronia i nowego członka zarządu – Adama Purwina, który nadzorował proces prywatyzacji PKP CARGO będąc we władzach PKP SA, dają solidne podstawy do przeprowadzenia procesu prywatyzacji PKP CARGO zgodnie z obowiązującym harmonogramem – mówi Jakub Karnowski, prezes PKP SA i szef Rady Nadzorczej PKP CARGO.

Pod koniec stycznia PKP SA otrzymały zgodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na przeprowadzenie prywatyzacji PKP CARGO w trybie debiutu giełdowego. Zgodnie ze strategią prywatyzacji debiut do 50 proc. akcji PKP CARGO nastąpi w czwartym kwartale 2013 roku. PKP SA utrzyma pakiet kontrolny w PKP CARGO.

– Mam takie marzenie, aby w ciągu kilku lat PKP CARGO stało się nie tylko mocnym graczem na terenie Polski, ale także istotnym podmiotem na rynku kolejowych przewozów towarowych w Europie Środkowej i Wschodniej – mówi Prezes PKP CARGO Łukasz Boroń. Jeśli chodzi o cele, które chce realizować, na pierwszym miejscu stawia konsolidację pozycji spółki w przewozach surowców. -Jesteśmy w tym segmencie numerem jeden na rynku i chcemy tu umacniać nasza pozycję. Poza tym planuję rozwój obecności PKP CARGO w nowych segmentach rynku, w kraju i zagranicą, oraz optymalizację zasobów- mówi nowy prezes.

Prezes Boroń posiada ponad 10- letnie doświadczenie w zakresie doradztwa w procesach restrukturyzacji, fuzji, przejęć, wycen i finansowania firm z Europy Środkowo-Wschodniej. Przez cztery lata pracował w firmie konsultingowej KPMG Corporate Finance, gdzie jako wicedyrektor działu odpowiadał za doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć, wycenach i restrukturyzacji. Od 2011 roku był wicedyrektorem Erste Group Bank AG Investment Banking w Wiedniu, gdzie odpowiadał za procesy, związane z fuzjami i przejęciami. Od lipca 2012 zasiada w zarządzie PKP CARGO.

Adam Purwin pełnił od maja 2012 roku funkcję dyrektora zarządzającego ds. prywatyzacji i nadzoru właścicielskiego. Przygotowywał m.in. strategię prywatyzacyjną Grupy PKP. Wcześniej pracował przez ponad 10 lat w bankowym sektorze komercyjnym (BRE Bank, Bank Pekao, PKO BP), zajmując się m.in. finansowaniem przedsiębiorstw, rynkiem fuzji i przejęć oraz wycenami przedsiębiorstw.

PKP CARGO jest pierwszą spółką z Grupy PKP przeznaczoną do prywatyzacji poprzez giełdę. Grupa PKP CARGO Logistics działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe.    Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (60 proc. udziału w rynku) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej (116 mln ton przewiezionych w 2012 roku). Spółka posiada tabor w ilości 65 tys. wagonów i ponad 2500 lokomotyw.

„Pragnę wyrazić wdzięczność za wieloletnie zaangażowanie i ogromny wkład w budowę i osiągnięcie znaczącej pozycji Alior Banku, za rozwój Obszaru Operacji i IT oraz dynamiczny wzrost obszaru klientów korporacyjnych. Wraz z całym Zarządem życzę Cezaremu dalszych sukcesów w realizacji kolejnych ważnych przedsięwzięć biznesowych.” – powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Banku.

Decyzją Rady Nadzorczej zarządzanie Pionem Klientów Korporacyjnych oraz Biurem Maklerskim zostało powierzone Arturowi Maliszewskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi Zarządu odpowiedzialnemu za Pion Bankowości Tradycyjnej.

Tego samego dnia Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Alior Banku Michała Hucała, który objął nowo utworzony Pion Rozwoju Banku. Będzie on także odpowiadać za wdrożenie projektu Big Data oraz rozwój Alior Sync.

„W ciągu minionych 4 lat Michał Hucał odegrał wiodącą rolę w tworzeniu innowacyjnych produktów i usług dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, które zapewniły Alior Bankowi najwyższy wzrost liczby Klientów na polskim rynku bankowym. Wierzę, że dzięki pomysłom oraz zaangażowaniu Michała, Alior Bank będzie liderem innowacji produktowych, nie tylko w Polsce, ale i na skalę europejską.” – powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Banku.

„Alior Bank posiada wielu doświadczonych, młodych menedżerów. Cieszę się, że ich osiągnięcia i wyniki pracy pozwalają nam na wybór członków Zarządu spośród kadry menedżerskiej Banku.” – dodała Helene Zaleski

Michał Hucał od początku był zaangażowany w projekt tworzenia Alior Banku. Po rejestracji Banku objął stanowisko Dyrektora Departamentu Rozwoju Bankowości Detalicznej, a od 2012 r. zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Rozwoju Produktów. Odpowiadał za tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla klientów indywidualnych, a od 2012 także dla klientów biznesowych. Był pomysłodawcą m.in. pierwszego na rynku konta osobistego z bezpłatnym dostępem do wszystkich bankomatów w kraju i zagranicą oraz z lokatą nocną, a także lokaty rekomendacyjnej. To z jego inicjatywy została udostępniona innowacyjna usługa umożliwiająca klientom bezpłatne opłacanie rachunków w placówkach Alior Banku. Nowy członek Zarządu odpowiadał także za osiągnięcie wyników Banku w większości kategorii produktowych, do czego szczególnie przyczyniła się pożyczka z gwarancją najniższej raty.

Michał Hucał jest również członkiem ALCO Alior Banku. W latach 2003-2007 Michał Hucał pracował w Banku BPH SA, gdzie od 2005 r. zajmował stanowisko Dyrektora ds. Kont Osobistych i Oszczędności. Pracował również przez krótki czas w ING Banku Śląskim. Michał Hucał jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ma 32 lata.

Źródło: www.pkp-cargo.pl