Ludzie i pieniądze: Departament kadr

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kornasiewicz.alicja.02.100xAlicja Kornasiewicz

Obecna prezes zarządu UniCredit CAIB Poland SA. powołana została na stanowisko prezesa zarządu Banku Pekao SA. Od września 2008 r., zarządza również UniCredit CAIB AG w Austrii. Odpowiada także za bankowość inwestycyjną Grupy UniCredit w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jest też członkiem Komitetu Wykonawczego UniCredit Markets and Investment Banking. W latach 1993-1997 pracowała w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, początkowo w Londynie jako senior banker, a następnie w Warszawie jako dyrektor Przedstawicielstwa Banku na Polskę. Od 1997 do 2000 r. zajmowała stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Następnie, w latach 1998-1999 była przewodniczącą Rady Nadzorczej Banku Pekao SA, a od 2001 do 2008 r. - przewodniczącą Rady Nadzorczej Banku BPH SA.

O Alicji Kornasiewicz piszemy też na stronach 18-20.

 

Józef Wancer

Prezes banku BPH poinformował Radę Nadzorczą o zamiarze złożenia rezygnacji ze swej funkcji w drugiej połowie 2010 roku, w związku z planowanym przejściem na emeryturę. – Po zakończeniu fuzji z GE Money Bankiem, która stanowi milowy krok w rozwoju Banku BPH, po ponad 40 latach pracy w bankowości, w tym 10 latach na obecnym stanowisku, zamierzam w tym roku przejść na emeryturę, rezygnując z funkcji prezesa zarządu Banku BPH. Jestem przekonany, że jest to właściwy moment na rozpoczęcie poszukiwań mojego następcy, który będzie mógł przez jakiś czas blisko ze mną współpracować, mając moje pełne wsparcie w tym przejściowym okresie. Po realizacji najważniejszego zadania, jakim było połączenie prawne, uważam, że jest to odpowiedni moment na rozpoczęcie tego procesu. Do czasu jego zakończenia będę pełnił funkcję prezesa zarządu Banku BPH, koncentrując się na rozwoju biznesu i pełnej integracji połączonego banku – powiedział.

Urodził się w 1942 r. Ukończył studia ekonomiczne w The City University of New York oraz Webster University in Saint Louis Missouri (Master of Arts, Human Relations and Management). Przez 23 lata pracował w Citibank of New York na stanowisku wiceprezesa, a także na kierowniczych stanowiskach w jednostkach tego banku, m.in. w Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i we Francji. W latach 1995-2000 był wiceprezesem i prezesem zarządu Raiffeisen Centrobank w Warszawie odpowiedzialnym za strategię, bankowość korporacyjną i detaliczną. Od 1 marca 2000 r. był prezesem zarządu BPH, odpowiedzialnym między innymi za bankowość detaliczną, proces integracji z HVB oraz komunikację. W maju 2001 r. został desygnowany na prezesa zarządu Banku BPH, odpowiedzialnego m.in. za strategię, integrację, komunikację oraz audyt wewnętrzny.

Pod jego kierownictwem bank BPH wyrósł na najbardziej dynamiczną instytucję finansową w Polsce. Nie obyło się jednak bez trudnych chwil. Najpierw musiał nadzorować podział banku (został on przejęty przez Pekao, ale regulator – nie chcąc dopuścić do zbyt dużej koncentracji na rynku – zamiast klasycznej fuzji wymusił podział,). Następnie odbudowywał swoją firmę i przygotowywał ją do połączenia z GE Money Bankiem. Wychował wielu znakomitych menedżerów, doskonale radzących sobie na finansowym rynku. Dwóch z nich stoi na czele dużych banków: Mariusz Grendowicz zarządza BRE Bankiem, a Wojciech Sobieraj w ciągu dwóch lat zbudował Alior Bank.

 

Richard Gaskin

Rada Nadzorcza powołała go na stanowisko wiceprezesa zarządu Banku BPH SA. Będzie odpowiedzialny za Pion Strategii i Integracji, a także za dodatkowe zadania operacyjne dotyczące działalności całego banku. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w finansach, w tym 10-letnie w GE Capital. W ostatnim czasie pełnił funkcję prezesa zarządu GE Money Banku w Rosji i na Łotwie. Z GE związany od 1999 r. Wcześniej przez 13 lat pracował w Ford Motor Company (Ford Credit) w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz ponad rok w 3M Ltd. W GE zaczynał jako dyrektor sprzedaży kredytów samochodowych GE Capital w Irlandii, nastę...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI