Ludzie i pieniadze: Departament kadr

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bombol.maciej.01.100xMaciej Bombol

Objął funkcję dyrektora inwestycyjnego w ING Investment Management (Polska) SA. W latach 1996-2000 pracował w Banku Handlowym w Warszawie SA na stanowiskach zastępcy dyrektora biura, doradcy zarządu banku oraz dyrektora inwestycyjnego. Od 1999 do 2005 r. wiceprezes zarządu spółki Handlowy Zarządzanie Aktywami SA. Równolegle (1999-2000) był członkiem rady nadzorczej TFI Banku Handlowego SA, w latach 2000-2001 zarządzał funduszami inwestycyjnymi, a następnie (2001-2005) był wiceprezesem zarządu TFI Banku Handlowego SA. Od 2005 do 2006 r. zarządzał portfelami akcyjnymi i mieszanymi w AIG Asset Management (Polska) SA oraz Amplico Life SA, zaś dodatkowo w roku 2006 funduszami inwestycyjnymi akcyjnymi i mieszanymi w AIG TFI SA. Od listopada 2006 r. w Millennium TFI SA - był wiceprezesem zarządu.

 

Piotr Broda

Zastąpił Macieja Rapkiewicza na stanowisku wiceprezesa TFI PZU. Pracę rozpoczął w 1991 r. w Banku Creditanstalt SA (później Bank Austria Creditanstalt SA), był dealerem w Wydziale Gospodarki Pieniężno-Dewizowej, a potem dyrektorem wydziału. W latach 2000-2002 pełnił funkcję menedżera ds. inwestycji kapitałowych w TU Allianz Polska i Allianz Życie Polska. W Grupie PZU od 2002 r., do 2004 r. był zastępcą dyrektora Biura Inwestycji Finansowych w PZU SA, a także członkiem Rady Nadzorczej PZU Asset Management SA oraz Rady Nadzorczej PZU NFI Management (2002-2004). Od 2005 do 2006 r. był wiceprezesem zarządu Initum Sp. z o. o. Od 2006 r. w PZU Asset Management, najpierw jako dyrektor Biura Instrumentów Dłużnych i Pochodnych, a od 2008 r. wiceprezes zarządu PZU Asset Management.

 

Ryszard Petru

Powołany na stanowisko dyrektora BRE Banku ds. strategii, odpowiada za obszar relacji inwestorskich oraz makroekonomii. Został także głównym ekonomistą – zastąpił Wiesława Szczukę. Do października 2008 r. był głównym ekonomistą Banku BPH SA. Wcześniej pracował jako ekonomista ds. Polski i Węgier w Banku Światowym. Doradzał w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej w zagadnieniach związanych z reformami emerytalnymi i finansami publicznymi. W latach 1997-2000 był doradcą Leszka Balcerowicza, wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów. Zajmował się reformą emerytalną i tworzeniem nowego systemu emerytalnego. Pracował również nad reformą finansów publicznych. Był członkiem zespołu twórców nowego systemu emerytalnego. Od 1998 r. jest wykładowcą i doktorantem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH.

 

Tomasz Kość

Został nowym dyrektorem Departamentu Strategii BRE Banku. W 2000 r. związał się z The Boston Consulting Group. W 2005 r. został kierownikiem projektu, a w 2008 r. awansował na stanowisko menedżera. Kierował m.in. zespołami konsultantów w biurze BCG w Chicago, realizował projekty strategiczne w Czechach, na Słowacji, Węgrzech oraz w Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Jako ekspert BCG brał również udział w pracach zespołu projektowego w Malezji. Zrealizował przeszło 25 projektów dla polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Na przełomie lat 2008/2009 kierował pracami związanymi z aktualizacją strategii i planów finansowych BRE Banku.

 

Tomasz Mirończuk

Odwołany został ze stanowiska wiceprezesa zarządu PKO BP SA. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Polskim Banku Rozwoju, w Departamencie Skarbu. Był także dyrektorem Departamentu Obrotu Instrumentami Finansowymi. W latach 1998-2001 pracował w BRE Banku SA jako wicedyrektor, kierował Wydziałem Instrumentów Pochodnych w Departamencie Gospodarki Pieniężnej, zaś jako wicedyrektor departamentu odpowiadał za Wydział Zarządzania Aktywami i Pasywami w Departamencie Gospodarki Pieniężnej. W latach 2001-2008 był dyrektorem zarządzającym Obszarem Skarbu – Treasurer w Banku BPH SA. Od 2002 do 2006 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI