Linedata w Warszawie: Firma przedstawia nowe produkty dla polskiego rynku finansowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Linedata organizuje coroczne spotkanie ze swoimi klientami w Polsce. W czasie tego wydarzenia, zaprezentowane zostaną nowe produkty Linedata dla rynku polskiego.

Polski system finansowy dojrzewa. W obecnym klimacie marże kurczą się, a rynek staje się bardziej konkurencyjny. Klienci Linedata mówią nam o potrzebie zwiększenia skali działalności i dywersyfikacji oferty bez jednoczesnego wzrostu kosztów. Potrzebują również wysoko wykwalifikowanych pracowników na stanowiskach generujących wartość, podczas gdy zadania przypisane do stanowisk administracyjnych mogą zostać zautomatyzowane i zarządzane przez oprogramowanie.

W odpowiedzi na te potrzeby, Linedata wprowadza zestaw narzędzi komplementarnych do dostępnego obecnie rozwiązania Linedata do rozliczeń i księgowości instytucji finansowych Mfact, obecnego na polskim rynku od 20 lat. Narzędzia te są unikalne w polskim sektorze  finansowym, wspierając wzrost efektywności procesów i strumieni pracy, dzięki czemu pomagają klientom w poprawie pozycji konkurencyjnej i dywersyfikacji na dojrzałym rynku.

14 maja 2015r. Linedata zaprezentowała  następujące rozwiązania dla rynku polskiego:

  • Linedata Optima – oprogramowanie BPM (business process management) zaprojektowane specjalnie dla wsparcia procesów administracyjnych funduszy. Umożliwia ono ocenę procesów w czasie rzeczywistym, identyfikację błędów i poprawę efektywności – w tym zadań wykonywanych ręcznie – aby zoptymalizować strumienie pracy, procesy i wydajność. W efekcie automatyzujemy strumienie zadań i ograniczamy ryzyko operacyjne.
  • Linedata Web Portal – umożliwia szybką wizualizację danych w systemie Linedata Mfact z dostępem w czasie rzeczywistym, w bezpieczny sposób na urządzeniach mobilnych. Web Portal umożliwia raportowanie wszystkich aspektów strumieni pracy w wielu formatach nie wymagając wprowadzania zmian w podstawowym systemie.  Dzięki temu, możliwe jest efektywne współdzielenie informacji w organizacji, przyspieszenie procesów rekoncyliacji oraz poprawa kontroli danych.

  • Przeprojektowany Task Scheduler dla Linedata Mfact, rozszerzony o nowe procesy i większą elastyczność  w zakresie istniejących procesów.

Michael Galvin, Product Manager dla Linedata Mfact tłumaczy: “Bardzo cieszymy się z wprowadzenia na polski rynek narzędzi poprawiających produktywność i efektywność. Linedata ma w Polsce ugruntowaną pozycję wśród głównych instytucji finansowych, w tym jednego z największych polskich depozytariuszy. Wierzymy, że nowe rozwiązania pomogą naszym klientom w poprawie efektywności poprzez automatyzację i optymalizację procesów”.

Bartłomiej Polewczyk, kierujący Fund Services Operations w Deutsche Bank dodaje: “Linedata jest wieloletnim partnerem Deutsche Bank w Polsce. Cieszymy się z perspektywy dalszego ujednolicania i automatyzacji naszych operacji w czasie, gdy chcemy umocnić naszą pozycję jako wiodącego depozytariusza w Polsce.”

Katarzyna Nazarewicz