Liczba klientów indywidualnych z dostępem do Internetu przekroczyła 23 mln osób – w ciągu trzech miesięcy wzrosła o blisko 800 tys.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zbp.01.400x155W ciągu roku ponad 2 mln osób uzyskało dostęp do bankowości internetowej, co stanowi wzrost o prawie 10 proc. w porównaniu do II kw. 2013 roku. Tym samym liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do bankowości internetowej na koniec czerwca br. przekroczyła 23 mln, co jest zgodne z oczekiwaniami specjalistów. Jednocześnie w ostatnich trzech miesiącach, o blisko 4 proc. spadła liczba aktywnych klientów indywidualnych. W porównaniu do roku poprzedniego o ponad 8 proc. wzrosła również liczba klientów MSP mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej.

Na koniec drugiego kwartału bieżącego roku 23 224 456 indywidualnych klientów banków miało podpisaną umowę o dostępie do bankowości internetowej. To o ponad 789 tys. więcej niż na koniec poprzedniego kwartału i ponad 2 miliony więcej niż przed rokiem (wzrost odpowiednio o 3,52 proc. i 9,62 proc.). Jednocześnie liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych spadła w okresie od kwietnia do czerwca o blisko 500 tys. (3,88 proc.).

„Pozytywne sygnały płynące z rynku przekładają się na oczekiwania konsumentów i przedsiębiorców. Drugi kwartał 2014 roku był bardzo dynamicznym okresem dla rozwoju bankowości internetowej, o ponad 3,5 pkt. proc. wzrosła liczba osób mających możliwość korzystania z tego segmentu bankowości. Co ważne, widoczny jest również wzrost zaufania do tego typu usług, o czym świadczy choćby przyrost średniej wartości rozliczeń wśród aktywnych klientów indywidualnych. Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach trendy te będą kontynuowane.” – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Warta odnotowania jest również zwiększająca się średnia wartość przelewów wśród klientów indywidualnych – wzrosła ona w II kwartale br. do ponad 6 tys. zł, co stanowiło wynik wyższy zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym (odpowiednio 10,08 proc. i 6,02 proc.). Może to być efektem przyspieszenia w gospodarce, spadku bezrobocia i wzrostu płac.

Tendencję wzrostową widać również bezpośrednio w danych Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. W II kwartale 2014 r. w stosunku do II kwartału 2013 r. ogólna liczba transakcji przetworzonych w sytemie ELIXIR® była wyższa o ponad 22 mln szt. (6 proc.), a ich wartość wzrosła o blisko 50 mld zł (5 proc.). Średnia dzienna wartość obrotów wyniosła 15,9 mld zł, a średnia dzienna liczba rozliczonych komunikatów osiągnęła 6,4 mln. Bardzo wysoką dynamikę wzrostu odnotował również system przelewów natychmiastowych Express ELIXIR.  W II kwartale odnotowano ponad trzykrotnie więcej operacji niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – w sumie 212 tys. przelewów natychmiastowych na łączną kwotę blisko 939 mln zł. Porównując analogiczne kwartały z lat 2014 i 2013, dynamika wzrostu rozliczonych komunikatów kształtowała się odpowiednio na poziomie 206 proc. dla liczby transakcji i 151 proc. dla wolumenu obrotów.

Liczba umów bankowości internetowej w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw wyniosła 2 012 560 i jest wyższa niż zaobserwowana na koniec czerwca 2013 roku oraz marca br. Niemniej dynamika wzrostu była niższa niż w segmencie klientów indywidualnych. Liczba nowych umów w sektorze MSP zwiększyła się o 1,94 proc. w ujęciu kwartalnym, a o 8,11 proc. rok do roku. Aktywność przedsiębiorców wzrosła o ponad 3 proc. w stosunku do poprzedniego badania, oraz o 7,79 proc. w ujęciu rok do roku.

Ogólna liczba kart płatniczych na koniec II kwartału 2014 wzrosła w odniesieniu do pierwszych trzech miesięcy roku 2014 o ponad 500 tys. (1,45 proc.) i osiągnęła poziom 35,25 mln. Wzrost ten zawdzięczamy większej liczbie wydanych kart debetowych, która sięgnęła 28,88 mln (wzrost o 1,85 proc.). Ogólna liczba kart z funkcją płatności zbliżeniowych wzrosła o ok. 3 mln (14,35 proc.), a na przestrzeni całego roku o blisko 34,27 proc. Liczba będących w użyciu kart kredytowych zmniejszyła się do niespełna 6,09 mln (spadek 0,56 proc). Od 2009 r. obserwowany jest postępujący spadek liczby kart kredytowych, niemniej jego dynamika się zmniejsza. Stopniowo, choć nieco wolniej zwiększa się natomiast udział operacji bezgotówkowych w ogóle transakcji kartowych. Na koniec marca wyniósł on 67,5 proc. w liczbie i 32,5 proc w wartości transakcji kartowych.

Podobnie jak w przypadku kart zbliżeniowych, gwałtownie rośnie również liczba punktów usługowo-handlowych, w których można przeprowadzać transakcje zbliżeniowe. Według naszych szacunków, w ciągu ostatniego kwartału liczba ta wzrosła o około 21 tys. (11,11 proc.), a w ciągu roku o 78 tys. (59,09 proc.). Udział terminali zbliżeniowych w ogólnej liczbie terminali wynosi około 60 proc.

Związek Banków Polskich