Lex TVN: prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji

Lex TVN: prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji
Konferencja prezydenta Andrzeja Dudy Źródło: Kancelaria Prezydenta
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia, powiedział prezydent Andrzej Duda na poniedziałkowej konferencji prasowej dotyczącej tzw. lex TVN.

Odmawiam podpisania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. To znaczy, że ją wetuję.

„Tym samym zamykam ten temat. Oddaję to Sejmowi z powrotem do rozważenia” – powiedział prezydent Duda.

Zaapelował przy tym do Sejmu, aby przyjął, „w miarę możliwości ponad podziałami politycznymi” rozwiązania, „żeby ograniczyć możliwość udziałów i akcji posiadanych przez podmioty zagraniczne w spółkach, które są posiadaczami koncesji medialnych w Polsce”. „Ale żeby zrobić to na przyszłość, żeby zrobić to dobrze, żeby zrobić to w sposób uporządkowany, bez wrzutek legislacyjnych” – dodał prezydent.

Lex TVN

Chodzi o nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Przed dwoma tygodniami Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu, który we wrześniu odrzucił te ustawę. Nowelizacja uszczelnia i uściśla obowiązujące od 2004 r. przepisy stanowiące, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc.

Nowelizacja trafiła do prezydenta Andrzeja Dudy, który mógł ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. 19 grudnia w różnych miejscach kraju odbyły się manifestacje z udziałem m.in. liderów ugrupowań opozycyjnych, podczas których wzywano prezydenta do zawetowania nowelizacji – podnoszono m.in., że konsekwencje nowych przepisów dotyczyłyby obecnie Grupy TVN, której właścicielem jest podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – amerykański koncern Discovery. 

Konfederacja Lewiatan: weto w sprawie Lex TVN dobre dla Polski

Przedsiębiorcy oczekiwali takiej decyzji, ponieważ ustawa była szkodliwa dla gospodarki i  pluralizmu w mediach – uważa Konfederacja Lewiatan.

Prezydent  w swoich wcześniejszych wypowiedziach dawał do zrozumienia, że ustawy w takim kształcie nie zaakceptuje. Dobrze więc, że słowa dotrzymał. Wśród argumentów przemawiających za wetem wymienił m.in. naruszenie umowy z USA o wzajemnych stosunkach gospodarczych i handlowych oraz kwestie pluralizmu medialnego i wolności słowa.

Cieszymy się, że prezydent zawetował ustawę medialną. Takiej decyzji oczekiwaliśmy. Podkreślaliśmy, że wejście w życie przepisów uchwalonych przez Sejm, zwiększyłoby ryzyko utraty zaufania inwestorów do Polski ponieważ za kilka miesięcy mogłaby zniknąć z rynku firma, która zdecydowała się zainwestować u nas ogromny kapitał. 

– Byłoby bardzo prawdopodobne, że w przyszłości zanim jakakolwiek amerykańska firma zainwestuje w Polsce choćby jednego dolara zastanowi się dziesięć razy. To byłby też sygnał ostrzegawczy dla potencjalnych inwestorów zagranicznych z innych państw, że inwestycje w naszym kraju obarczone są dużym ryzykiem.  Ostrzegaliśmy również, że nowa ustawa medialna zniszczy pluralizm debaty publicznej i zagrozi wolności słowa, bo uderzy bezpośrednio w jednego z wiodących, niezależnych nadawców telewizyjnych. Tymczasem Polska potrzebuje niezależnych mediów i stabilnej ochrony własności prywatnej – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Źródło: PAP BIZNES, Konfederacja Lewiatan