Laureaci Programu Infrastruktura i Środowisko

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

mrr.01.250x86W środę wręczono nagrody dla najciekawszych projektów promocyjnych w programie Infrastruktura i Środowisko. Nagrody wręczył Adam Zdziebło - wiceminister rozwoju regionalnego.

Głównymi kryteriami branymi pod uwagę przez ocenających były: pomysłowość zastosowanych promocji, dobór mediów oraz ekspozycja Programu Infrastruktura i Środowisko.

Do konkursu zostało zgłoszonych blisko trzydzieści projektów. Laureaci wyłonieni zostali w pięciu kategoriach:

 1. Internet, strony internetowe, media społecznościowe.
 2. Nagroda dla:
  PKP S.A, projekt pn. „Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej”.

 3. Spot reklamowy, radiowy lub telewizyjny, audycje tematyczne, etiuda filmowa.
 4. Nagroda dla:
  Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, projekt pn. „Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie”.

 5. Publikacje, artykuły prasowe, broszury.
 6. Nagroda dla:
  Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., projekt pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów”.

 7. Wydarzenia eventowe, akcje edukacyjne (z wyłączeniem konferencji).
 8. Nagroda dla:
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKO-MAZURY Sp. z o.o., projekt pn. „Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”.

 9. Inne działania (z wyłączeniem działań standardowych tj. m.in. tablic informacyjnych, gadżetów).
 10. Nagroda dla:
  Aquanet S.A., projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap I”.

źródło: www.mrr.gov.pl