Kwartalnik Rynkowy BSR – Rynek stopy procentowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

budzicki.miroslaw.01.150x201W II kw. 2013 r. oczekujemy utrzymania trendu bocznego na rynku polskich obligacji skarbowych z tendencją do wzrostu rentowności, szczególnie w sektorach powyżej 5 lat. Na krótkim końcu krzywej notowania wyceniają nieracjonalnie niski poziom stopy referencyjnej NBP poniżej 3,00%. Z kolei w przypadku dłuższych obligacji negatywny wpływ na wyceny będą miały oczekiwane przez nas rosnące rentowności na rynkach bazowych.

W II połowie roku zakładamy kontynuację przeceny obligacji skarbowych. Ze względu na zakładany brak zmian stóp NBP w latach 2013-2014 jej potencjał w przypadku papierów 2-letnich będzie ograniczony. Rentowności 10-letnich obligacji mogą wzrosnąć pod koniec grudnia w okolice 4,40%.

Działania banków centralnych na świecie zwiększające podaż pieniądza podtrzymają przepływ środków na rynki państw wschodzących. Stabilna sytuacja makroekonomiczna, wysoka ocena agencji ratingowych i atrakcyjne stopy zwrotu powinny w 2013 r. przyciągać kapitał zagraniczny, co ograniczy skalę przeceny.

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO BP SA