Krzysztof Sędzikowski prezesem Kompanii Węglowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kompania.weglowa.01.400x113W wyniku przeprowadzonego 12 grudnia 2014 r. postępowania konkursowego Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej S.A. powołała Krzysztofa Sędzikowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. z dniem 13 grudnia 2014 roku.

Krzysztof Sędzikowski od tygodnia pełnił obowiązki prezesa KW jako oddelegowany członek jej Rady Nadzorczej. W latach 2004-2010 kierował spółką CTL Logistics. Był prezesem m.in. KGHM Polska Miedź, Boryszew SA i Impexmetal SA. Zasiadał też w radach nadzorczych kilku polskich spółek.

21 listopada br. rada odwołała wcześniejszego prezesa Mirosława Tarasa. Kilka dni później ogłosiła konkurs na jego następcę. Otwarcie zgłoszeń, a także rozmowy kwalifikacyjne, miały miejsce w piątek.

Źródło: kwsa.pl