Krzysztof Pietraszkiewicz: Walne Zgromadzenie ZBP potwierdziło priorytety na kolejne lata

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

150416.krzysztof.pietraszkiewicz.400xWypowiedź dla alebank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich

Maciej Małek: Panie prezesie dzisiejszy tak ważny dzień, szereg uchwał, stanowisk w istotnych dla środowiska kwestiach – gdyby mógł pan to krótko podsumować.

Krzysztof Pietraszkiewicz: Przede wszystkim jest to uzupełnienie zestawu działań programowych, które Związek Banków Polskich i banki chcą realizować w kolejnych latach. Nadal chcemy koncentrować się na budowaniu skłonności do oszczędzania wśród Polaków i budowie potencjału polskiego sektora bankowego abyśmy mogli jak najlepiej finansować potrzeby gospodarstw domowych i polskich przedsiębiorstw. Na pewno chcemy i będziemy zabiegać o to, aby powstały solidne rozwiązania dotyczące systemów poręczeniowo-gwarancyjnych w naszym kraju. Zależy nam bardzo na tym, aby depozyty Polaków, osób oszczędzających w bankach były nie tylko chronione solidnymi funduszami, kapitałami polskich banków, dobrą jakością portfela kredytowego, ale także solidnym kapitalizowaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Chcemy aby ten proces następowal w sposób rozważny. Poważną część naszej debaty poświęciliśmy wykorzystywaniu środków BFG na wspieranie, interweniowanie na rynku odległym od banków, czyli na rynku SKOKów – tu wyraziliśmy jednoznacznie opinię, że nie tylko środki BFG powinny być wykorzystywane na ponoszenie kosztów ewentualnej restrukturyzacji Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Nie może być tak, że klienci banków i banki pokrywają takie koszty bo mogłoby to narażać na zbyt duże obciążenia polskie banki, w konsekwencji powodować ewentualną destabilizację niektórych banków.  

W czasie debat opowiedzieliśmy się także za tym, aby szukać dobrego porozumienia pomiędzy rozwiązaniami, które definiują przyszłe opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny z funkcjonowaniem systemu IPS – systemu ochrony instytucjonalnej polskich banków spółdzielczych. Myślę, że pewne kierunkowe rozstrzygnięcia są możliwe.

Bardzo cieszyliśmy się z obecności naszych gości – Przewodniczącego i Prezesa Rady Bankowego Funduszu Grarancyjnego czyli przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, kierownictwa Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego. Mogliśmy dyskutować z nimi o węzłowych problemach dotyczących stabilności i bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego. Pomio tego, że każdy ma swoją rolę na rynku i wśród instytucji wszyscy jesteśmy zgodni, że stabilność systemu finansowego, banków ma ogromne znaczenie i za to, pełniąc różne role, odpowiadamy wspólnie. Będziemy podejmować odpowiednie starania aby stabilność była duża.

Dyskutowaliśmy także o tym, aby zbudować naszą solidną aktywność na poziomie europejskim. Stąd dyskusja na ważny temat – dalszych kroków budowy przedstawicielstwa polskiego sektora bankowego na poziomie UE – zważywszy na to, że tam powstaje 70 proc. regulacji.

Jest jeszcze wiele elementów programowych – nowoczesny i bezpieczny system płatniczy, rozliczeniowy, kwestia bezpieczeństwa bankowości elektronicznej, polskiej gospodarki elektronicznej jest dla nas niezmiernie ważna. Także systemy wymiany informacji, dalsza budowa baz danych, zasobów informacyjnych, które bez przeszkód między innymi decydują o tym, że jakość portfela kredytowego jest bardzo dobra.   

Zobacz rozmowę w wersji wideo: https://www.youtube.com/watch?v=FNL7z_oQw7I

www.aleBank.pl