Krzysztof Lipski

Krzysztof Lipski
Fot.Aviva sp. z o.o.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Czlonek Zarządu

Aviva sp. z o.o.

Krzysztof Lipski jest związany z branżą ubezpieczeniową od ponad 20 lat.

W latach 1998-2011 pracował w polskich i brytyjskich spółkach firmy doradczej KPMG (od 2005 r. na stanowiskach menedżerskich), gdzie specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych, doradztwie księgowym, regulacyjnym i transakcyjnym na rzecz zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych i powszechnych towarzystw emerytalnych. Od 2011 r. związany z grupą Aviva, w latach 2011-2013 jako dyrektor kontrolingu, a od 2013 r. jako dyrektor ds. sprawozdawczości finansowej. Od 2018 r. jest też członkiem zarządu Santander Aviva.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz członek Association of Chartered Certified Accountants.

Źródło: Aviva sp. z o.o.