Krzysztof Kozłowski

Krzysztof Kozłowski
Fot. Bank Pekao S.A.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiceprezes Zarządu Banku

Bank Pekao S.A.

Wiceprezes Zarządu Banku od kwietnia 2020 roku.

Krzysztof Kozłowski posiada stopień doktora nauk prawnych nadany w 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 r. adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, a także uczestnik zagranicznych pobytów, staży i programów naukowych. W 2013 r. wpisany na listę adwokatów (jako adwokat niewykonujący zawodu). Zdał również egzamin sędziowski.

W latach 2013-2015 asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W latach 2013-2015 reprezentant-substytut w Grupie Niezależnych Ekspertów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego Rady Europy w Strasburgu.

Od kwietnia 2015 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Od grudnia 2015 r. do września 2016 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Od września 2016 r. do stycznia 2018 r. był Wojewodą Zachodniopomorskim. W okresie od stycznia 2018 r. do kwietnia 2020 r. pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Krzysztof Kozłowski spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Źródło: Bank Pekao SA