Krajowy Ranking ?Wyróżniające się banki spółdzielcze: Ekstraklasa spółdzielcza

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.05.2012.foto.006.150xKrakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, w kategorii "Największe banki" oraz Bank Spółdzielczy w Oławie, Bank Spółdzielczy w Przemkowie, Bank Spółdzielczy w Stegnie i Bank Spółdzielczy w Zagórowie w kategorii "Najefektywniejsze banki" zostały laureatami głównymi Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" - edycji 2012.

Ranking sporządzono na podstawie badań ankietowych 574 banków działających na koniec 2011 r. w Grupie BPS, w Spółdzielczej Grupie Bankowej, a także poza strukturami zrzeszeń (Krakowski Bank Spółdzielczy). Wzorem poprzednich edycji poprosiliśmy o podanie podstawowych danych bilansowych (za lata 2010 i 2011), na podstawie których zostało ustalone zestawienie 100 najlepszych BS-ów w dwóch kategoriach głównych: I. „Największe banki”, II. „Najefektywniejsze banki”, oraz w 29 podkategoriach rankingu.

Jak ocenialiśmy banki?

Klasyfi kacji dokonał zespół analityczny pod kierunkiem Wiesława Żółtkowskiego – niezależnego eksperta ds. ryzyka bankowego. W kategorii I. porównano banki według uzyskanej w 2011 r. wartości sumy bilansowej, funduszy własnych, kredytów, depozytów i wyniku fi – nansowego. Miejsce zdobyte przez bank w każdej z tych podkategorii wyznacza również liczbę uzyskanych punktów. Suma punktów decydowała o klasyfi kacji końcowej w kategorii „Największy bank”, im była niższa, tym wyższe miejsce w rankingu.

Na innych zasadach ocenialiśmy banki w kategorii II. Aby ustalić efektywność w warunkach porównywalnych, zostały one podzielone na 4 grupy w zależności od wielkości aktywów:
– banki o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł,
– banki o sumie bilansowej od 100 do 200 mln zł,
– banki o sumie bilansowej od 50 do poniżej 100 mln zł,
– banki o sumie bilansowej poniżej 50 mln zł.

 • Dla każdego banku obliczyliśmy procentowy przyrost poszczególnych wartości bilansowych w latach 2010-2011 (sumy bilansowej, funduszy własnych, kredytów i depozytów) do uśrednionego wzrostu w grupie rówieśniczej. Pominęliśmy wynik fi nansowy, aby zniwelować efekt losowego charakteru zmiany jego wartości. W przypadku zwrotu z aktywów (ROA) i zwrotu z kapitału (ROE) dane dla poszczególnych banków porównaliśmy do średniej dla grupy (w 2011 r.).
 • Wskaźnik 0 oznacza wynik na średnim poziomie danej grupy. Im wartość jest większa od 0, tym pozycja banku na tle średniej jest lepsza, a im mniejsza od 0, tym gorsza.
 • Dla każdego banku zsumowaliśmy w ten sposób obliczone wskaźniki, wynik decydował o miejscu w tej kategorii rankingu. Im większa była suma uzyskanych punktów, tym bank uznano za bardziej efektywny.

Liga mistrzów NBS

Laureatami rankingu w kategorii „Największe banki” zostały: Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, Wielkopolski Bank Spółdzielczych w Poznaniu, Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.

Laureatami Krajowego Rankingu w kategorii „Najefektywniejsze banki” są:

 • w grupie I (powyżej 200 mln zł sumy bilansowej) – Bank Spółdzielczy w Oławie, Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, Bank Spółdzielczy w Jarosławiu;
 • w grupie II (od 100 do 200 mln zł) – Bank Spółdzielczy w Przemkowie, Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Czerwińsku nad Wisłą z siedzibą w Wyszogrodzie, Bank Spółdzielczy w Sokółce;
 • w grupie III (od 50 do 100 mln zł) – Bank Spółdzielczy w Stegnie, Bank Spółdzielczy w Krościenku nad Dunajcem, Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym;

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI