Kontrola administracji samorządowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

polska.150xW lipcu 2011 roku Sejm podczas 96 posiedzenia uchwalił ustawę o kontroli administracji rządowej. Za głosowało 287 posłów, 1 głos był przeciwny, od głosu wstrzymało się 132 posłów. 19 sierpnia bieżącego roku Prezydent Bronisław Komorowski ustawę podpisał.

Przeprowadzenie kontroli ma na celu zwiększenie efektywności w realizacji zadań publicznych oraz ocenę jednostki kontrolowanej. Kryteriami oceny mają być: legalność, gospodarność, celowość i rzetelność.

Osobami wskazanymi w ustawie jako uprawnione do kontroli są: premier, szef kancelarii premiera, minister oraz wojewoda. Ostatni z wymienionych będzie uprawniony do kontroli jednostek samorzadu terytorialnego jedynie w granicach zadań z zakresu admnistracji rządowej, których się podjęły. W ustawie znalazły się również przepisy mające zapewnić bezstronność osób kontrolujących. Jeśli jakiekolwiek przesłanki miałyby świadczyć o barku bezstronności z ich strony, będą oni wyłączani z czynności kontrolnych.

Źrodło: www.gazetaprawna.pl,
www.nszzp.pl