Konkurs ZBP: Etyka w finansach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Trwa V polska edycja Konkursu Etyka w Finansach. Uczestniczyć w nim mogą młodzi finansiści oraz przedstawiciele środowiska akademickiego, w tym studenci i pracownicy naukowi, do 35. roku życia. Kandydaci powinni zaprezentować niepublikowany wcześniej esej w języku polskim o etyce w finansach.

Zainteresowani udziałem w konkursie powinni wysłać zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@ cpb.pl. W odpowiedzi otrzymają zasady udziału w konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy. Prace konkursowe należy przesłać do 14 kwietnia 2017 r. Pula nagród wynosi 30 000 zł. Sponsorami są: Bank BGŻ Paribas, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK, Bank BPS, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim i Bank Spółdzielczy w Zambrowie. Organizatorem konkursu jest Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www. zbp.pl w zakładce Komisji Etyki Bankowej.
Poniżej prezentujemy fragment eseju Tomasza Szemraja – laureata IV polskiej edycji Konkursu Etyka w Finansach. Całość pracy oraz pozostałe nagrodzone eseje znajdują się na stronie www.zbp.pl.

 Transparentność jako fundament partnerstwa w relacjach bank – przedsiębiorstwo

Istotą działalności przedsiębiorstwa jest maksymalizacja długoterminowych korzyści dla właścicieli. Postawiony cel funkcjonowania podmiotów gospodarczych może być realizowany tylko wówczas, gdy zarządzający umieją nie tylko wykorzystywać pojawiające się szanse w okresie prosperity, ale i wychodzić obronną ręką z sytuacji kryzysowych. W praktyce w dużej mierze sprowadza się to do racjonalnej gospodarki posiadaną i potencjalną bazą kapitałową. Wobec ograniczoności zasobów własnych funduszy przedsiębiorstwa tym większe znaczenie, zwłaszcza w ostatnich latach, przypisywane jest właściwej współpracy z bankami, tj. instytucjami będącymi głównymi dostawcami kapitału obcego dla organizacji gospodarczej. To od oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy przez banki zależy bowiem, w jakim stopniu przedsiębiorstwa będą mogły korzystać ze środków czasowo im udostępnianych w różnych fazach prowadzonej działalności. Istotnym elementem uwzględnianym w estymacji ryzyka kredytowego przez banki jest przy tym zaufanie do kontrahenta, które znajduje swój wyraz w procesie ustalania wiarygodności kredytowej podmiotu jako jeden z kluczowych czynników jakościowych. Co istotne, aby możliwe było dyskontowanie zaufania, to musi być ono obustronne, systematycznie budowane i oparte na takich zasadach, jak:

 • respektowanie obowiązującego prawa,
 • poszanowanie interesów drugiej strony,
 • profesjonalne podejście do kontaktów z kontrahentem,
 • zapewnienie nieograniczonego dostępu do informacji rynkowych1.

Na poczet powyższego przedsiębiorstwo winno nie tylko z dużą dozą pieczołowitości opracowywać, aktualizować i wdrażać w życie plany strategiczne, ale także sankcjonować swoje założenia i działania odpowiednimi dokumentami w porozumieniu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI