Konkurs VERBA VERITATIS: najlepsze prace z zakresu etyki biznesu zostaną wybrane po raz 14.

Konkurs VERBA VERITATIS: najlepsze prace z zakresu etyki biznesu zostaną wybrane po raz 14.
Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademia Leona Koźmińskiego po raz czternasty organizują KONKURS VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu szeroko pojętej etyki biznesu - zagadnienia o coraz większym znaczeniu dla rozwoju firm, a tym samym wzrostu gospodarczego. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.

.@KPF_PL oraz Akademia Leona Koźmińskiego po raz czternasty organizują Konkurs #VERBAVERITATIS na najlepszą pracę z zakresu szeroko pojętej etyki biznesu #KPF

Zagadnienia związane z CSR i etyką biznesu, ładem korporacyjnym, innowacjami społecznymi w gospodarce czy dobrym praktykom są atrakcyjnym tematem dla studentów i przedmiotem badań naukowych. Potwierdza to fakt rosnącej z roku na rok liczby zgłaszanych do konkursu VERBA VERITATIS prac – podczas gdy w pierwszej edycji było ich kilka, to w ostatnich trzech latach – już średnio 38. Założeniem konkursu jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu szeroko pojętej etyki biznesu i promowanie jej wśród młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy. Przez to bowiem możliwe staje się umacnianie postaw etycznych w biznesie oraz w życiu codziennym.

– VERBA VERITATIS to projekt, który jest ważną częścią programu etycznego, realizowanego przez KPF od roku 2005. Podobnie jak inne elementy tego programu, konkurs jest pieczołowicie rozwijany, dzięki czemu zasięg jego oddziaływania obejmuje dziś praktycznie wszystkie polskie uczelnie. To, że Członkowie naszej organizacji poprzez ten ogólnopolski konkurs pragną szerzyć ideę etycznego działania w biznesie, jest wartością dodaną dla realizacji misji KPF budowania kapitału społecznego na rynku finansowym – zaznaczył Andrzej Roter, prezes zarządu KPF.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W tegorocznej edycji konkursu mogą wziąć udział studenci i absolwenci polskich uczelni wyższych, autorzy prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, podyplomowych, inżynierskich lub MBA, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2016 roku. Dlaczego warto? Coraz więcej firm prowadzi działalność w oparciu o ideę społecznej odpowiedzialności biznesu celem uzyskania przewagi konkurencyjnej bądź w odpowiedzi na regulacje prawne czy oczekiwania społeczeństwa, w tym obecnych i potencjalnych pracowników. Już ponad 73 proc. pracowników chce pracować w firmach, które przestrzegają zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. A przecież ktoś te działania w firmach musi prowadzić. Ścieżka kariery laureatów konkursu VERBA VERITATIS ma często związek z tematyką konkursu. Spośród szerokiego grona takich osób wymienić można choćby Martę Karwacką – socjolożkę biznesu i ekspertkę CSR, Magdalenę Krukowską – dziennikarkę i autorkę bloga “Biznes (nie)etyczny” oraz wykładowcę ALK, czy dra Dominika Stannego, pełniącego od ubiegłego roku funkcję Rzecznika Etyki KPF.

– VERBA VERITATIS to konkurs dla wszystkich o nowoczesnym myśleniu biznesowym, czyli przyszłego pokolenia liderów – mówi Maria Dolińska, laureatka ubiegłorocznej edycji konkursu w kategorii prac magisterskich. – Widać, że coraz więcej młodych osób wybiera niepowtarzalne tematy z zakresu etyki biznesu i dobrze, że jest konkurs, który to promuje. Cieszę się, że mogłam podzielić się z innymi swoją pracą i obserwacjami na temat mało jeszcze wtedy podejmowany w świecie naukowym.

Od 2007 roku konkurs jest prezentowany w corocznym zestawieniu rynkowych praktyk CSR pt. „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, opracowywanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Co roku organizatorom konkursu udaje się też pozyskać cennych partnerów, bez których realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. W tym roku są to: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (Partner Strategiczny); BEST S.A. (Partner Główny). Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Patronatu medialnego udzielili: BlizejBiznesu.pl, Loan-Magazine.pl, Odpowiedzialnybiznes.pl, Biznes (nie)etyczny, RaportCSR.pl.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy, skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu) oraz egzemplarz zgłaszanej pracy i streszczenie w wersji elektronicznej. Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną do 31 lipca 2019 roku na email: konkurs@kpf.pl.

Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce / KPF