Konkurs SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2012 – USŁUGI TECHNICZNE

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pracownicy.04.250xJuż po raz szósty ogłoszono ogólnokrajowy konkurs "Samorządowy Lider Zarządzania". Tegoroczna edycja dedykowana jest rozwiązaniom zarządczym w czterech obszarach związanych z usługami technicznymi: gospodarką komunalną, komunalną gospodarką mieszkaniową, lokalną gospodarką energetyczną (zarządzanie energią, efektywność energetyczna) i transportem.

Szósta edycja konkursu jest realizowana przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)” dofinansowanego z programu 2/POKL/5.2.1/2009
Wzmocnienie zarządzania w administracji samorządowej.

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich samorządów lokalnych (gminnych i powiatowych) niezależnie od ich wielkości i położenia geograficznego. Oceny będą dokonywane w 4 grupach jednostek o zbliżonej wielkości i charakterze: powiatach, miastach na prawach powiatu i miastach powyżej 50 000 mieszkańców, miastach małych i średnich (do 50 000 mieszkańców) oraz gminach wiejskich.

Celem konkursu jest poprawa jakości usług technicznych, świadczonych przez administrację samorządową. Organizatorzy chcą go osiągnąć poprzez wyłonienie JST, które samodzielnie, albo we współpracy z innymi, wdrożyły w ostatnich latach, we wskazanych dziedzinach, innowacyjne rozwiązania zarządcze, a także poprzez upowszechnienie nagrodzonych i wyróżnionych rozwiązań wśród innych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Doświadczenia z organizacji poprzednich konkursów, utworzenie i prowadzenie Bazy Dobrych Praktyk (www.dobrepraktyki.pl) wskazują, że jedną z najskuteczniejszych metod poprawy jakości usług dla mieszkańców jest wdrażanie innowacji, które zostały wcześniej opracowane i przetestowane w innych jednostkach, a następnie twórczo przystosowane do własnych warunków.

Termin zgłaszania wniosków upływa 15 czerwca 2012 r.

Źródło: www.zmp.miasto.biz