Konkurs „Otwarta Szkoła” – ruszyła czwarta edycja

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

111025.otwarta.szkola.250xMinisterstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji organizują konkurs "Otwarta Szkoła", którego celem jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera aktywność obywatelską uczniów.

W konkursie mogą brać udział zespoły składające się z przedszkola/szkoły oraz organizacji pozarządowej, które w terminie od 1 września 2010 roku do dnia 31 stycznia 2012 r. realizowały wspólny projekt.

Projekty mogą być zgłaszane w czterech obszarach tematycznych:

  • „Edukacja obywatelska”,
  • „Włączanie rodziców w życie szkoły”,
  • „Otwarte zarządzanie szkołą”,
  • Edukacja globalna i międzykulturowa”.

Celami szczegółowymi Konkursu są:

  1. identyfikacja dobrych praktyk współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym;
  2. ułatwienie szkołom kontaktu z liderami społeczeństwa obywatelskiego oraz zaktywizowanie placówek oświatowych do współpracy z sektorem pozarządowym i środowiskiem lokalnym;
  3. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie społeczne;
  4. identyfikacja i promocja aktywnych społecznie nauczycieli, pedagogów, wychowawców i osób zarządzających przedszkolami i szkołami, których działania przyczyniają się do budowy otwartego środowiska szkolnego.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 30 marca 2012. Zgłoszenia dokonuje się drogą internetową pod adresem: http://formularze.otwartaszkola.org. Po zarejestrowaniu ostatecznej wersji przez generator, należy przesłać wydrukowaną i podpisaną przez członków Zespołu wersję papierową na adres Fundacji Edukacji dla Demokracji. Więcej szczegółów wraz z regulaminem znajduje się na stronie: www.otwartaszkola.org.

Żrodło: www.otwartaszkola.org