Prawo: Koniec podziałów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2010.09.foto.076.a.150xObecna regulacja hipoteki jest w pewnej mierze przestarzała, a w niektórych przypadkach przewiduje rozwiązania dysfunkcjonalne, które w istotny sposób zmniejszają atrakcyjność i skuteczność zabezpieczenia hipotecznego w obrocie gospodarczym. Powodują też niepożądany wzrost kosztów transakcyjnych i niepewność prawną.

Piotr Didenkow

Wnioski te potwierdził już raport z 2005 r. Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju „Wpływ systemu prawa na rynek zabezpieczeń w Polsce”. Dlatego też podpisaną 19 sierpnia ub. r. przez prezydenta nowelizację ustawy o księgach wieczystych i hipotece uznać można za pewnego rodzaju rewolucję w funkcjonujących od ponad 25 lat przepisach dotyczących hipoteki. Stwarza ona zarazem podstawy, dzięki którym można będzie uporządkować obowiązujące regulacje i zapewnić ich spójność oraz dostosować je do obecnych potrzeb uczestników rynku obrotu nieruchomościami, a także do panujących na nim warunków. Zlikwidowany zostanie podział na hipotekę zwykłą, która zabezpiecza istniejące już wierzytelności o dokładnie określonej wartości, oraz hipotekę kaucyjną, która służy zabezpieczeniu przyszłych wierzytelności, a także tych o nieustalonej jeszcze wartości. Gdy nowelizacja zacznie obowiązywać, będzie jedna hipoteka umożliwiająca zabezpieczanie zarówno wierzytelności istniejących, jak i przyszłych oraz warunkowych. Powinna ona usprawnić prowadzenie działalności gospodarczej oraz obniżyć jej koszty. Z uwagi na bardzo szeroki zakres zmian, który mocno wpłynie na wielu uczestników obrotu prawnego, ustawa nowelizująca wejdzie w życie dopiero po 18 miesiącach od jej ogłoszenia, a zatem 20 lutego 2011 r. Warto jednak już teraz przyjrzeć się zmianom, aby móc odpowiednio przygotować się do inwestycji finansowych

Czym jest?

Zanim szczegółowo przyjrzymy się nowelizacji, warto zadać sobie pytanie – do czego służy hipoteka i kiedy jest przydatna. Instrument ten od dawna funkcjonuje w polskim prawie cywilnym. Przepisy o hipotece – z niewielkimi zmianami – są tworem komisji kodyfikacyjnej (projekt z 1939 r.), a przez wiele lat pozostawały na marginesie obrotu gospodarczego. Obowiązująca ustawa z 6 lipca1982 r. o księgach wieczystych i hipotece nie wniosła większych zmian w konstrukcję tego prawa, a jej późniejsze nowelizacje nie tyle wprowadzały korekty, co przywracały instytucje, z których uprzednio ustawodawca zrezygnował, uznając je za nieprzydatne w warunkach gospodarki nakazowo-rozdzielczej.

W ostatnich latach daje się zauważyć szczególne zainteresowanie hipoteką. Wynika ono niewątpliwie z coraz szerszego praktycznego wykorzystania tej instytucji w warunkach obrotu gospodarczego – jako stosunkowo taniego i prostego sposobu zabezpieczenia wierzytelności wychodzącego na dodatek naprzeciw potrzebom obrotu gospodarczego. Hipoteka służy zabezpieczeniu wierzytelności przez obciążenie nieruchomości prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń z nieruchomości dłużnika, zatem ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI