Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce zaprasza na VIII edycję Kongresu Sektora Pożyczkowego

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce zaprasza na VIII edycję Kongresu Sektora Pożyczkowego
Logotyp Kongresu Sektora Pożyczkowego Źródło: KPF
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce zaprasza do udziału w VIII edycji Kongresu Sektora Pożyczkowego, który odbędzie się w dniu 21 maja 2019 roku w warszawskim Hotelu Marriott.

Kongres Sektora Pożyczkowego wpisał się już bardzo silnie w branżowy kalendarz, stając się cyklicznym projektem dla całego sektora finansowego #KongresSektoraPożyczkowego

Kongres ten wpisał się już bardzo silnie w branżowy kalendarz, stając się cyklicznym projektem dla całego sektora finansowego. Kongres to miejsce otwartej dyskusji o stanie i perspektywach rozwoju sektora i jego praktykach biznesowych, regulacjach polskich i europejskich dotyczących tego sektora oraz o innowacjach i usprawnianiu procesów biznesowych.

Agenda VIII edycji Kongresu Sektora Pożyczkowego

W tegorocznej agendzie, zgodnie z dotychczasową tradycją tego projektu zostaną omówione najbardziej aktualne problemy związane z funkcjonowaniem sektora pożyczkowego, w tym niezwykle ważne aspekty:

– banki i instytucje pożyczkowe – wspólne interesy czy walka konkurencyjna w okresie kryzysu?

– alternatywy wobec samofinansowania,

– czy technologia zastąpi rynki finansowe?

– model samorządowego nadzoru sektora pożyczkowego.

Jednym z prelegentów będzie przedstawiciel firmy doradczej Roland Berger, który przedstawi europejską wizję Future of European Consumer Finance a rolę konsumpcji i finansowania gospodarstw domowych we wzroście PKB w Polsce omówi dr Jarosław Janecki, Główny Ekonomista w Societe Generale Corporate & Investment Banking Polska.

Z zaproszenia do udziału w poprzednich edycjach Kongresu skorzystało już ponad 1800 uczestników. Banki, pośrednicy finansowi, zakłady i towarzystwa ubezpieczeń, firmy wspierające rozwój branży pożyczkowej, w tym doradztwa prawnego i strategicznego – to sektory, które oprócz sektora pożyczkowego reprezentują uczestnicy Kongresu. Udział przedstawicieli tak wielu sektorów potwierdza, iż Kongres stał się ważnym projektem merytorycznym i cenionym przez profesjonalistów miejscem wymiany doświadczeń i networkingu.

Więcej informacji: www.kpf.pl

Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce / KPF