Konferencja o przedsiębiorczości społecznej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.02.250x167Upowszechnienie najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw społecznych w Polsce i za granicą będzie celem Międzynarodowej Wielobranżowej Konferencji Przedsiębiorstw Społecznych, która odbędzie się w Łodzi 21 i 22 listopada 2012 r.

Organizator Konferencji – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – zaprasza do Łodzi zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych oraz samorządowców.

Konferencja będzie stanowiła unikalną okazję do wymiany na płaszczyźnie międzynarodowej wiedzy i doświadczeń związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwami społecznymi działającymi w określonych branżach, jak również umożliwi nawiązanie i rozwijanie współpracy partnerskiej pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej działającymi na terenie Europy.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Podczas wydarzenia odbędzie się kilka spotkań w grupach branżowych. Wśród nich dwie grupy tematyczne dla urzędników samorządowych:

  • Urzędnicy wspierający ekonomię społeczną o spółdzielnia socjalna prowadzona przez samorząd lokalny jednym ze sposobów rozwiązywania problemu bezrobocia o klauzule społeczne w zamówieniach publicznych i bezprzetargowe zlecanie usług (w trybie „in house”) instrumentem wspierania przedsiębiorczości społecznej
  • Przedsiębiorstwa społeczne usług komunalnych – jak stworzyć tani i skuteczny system odbioru i przetwarzania odpadów w oparciu o sprawdzony model biznesowy oparty na doświadczeniach Stowarzyszenia EKON oraz rozwiązania wypracowane w mieście Brzeziny.

Szczegółowe informacje dostępne są w broszurze informacyjnej http://socialenterprises.pl/images/stories/files/zaproszenie_se.pdf oraz na stronie internetowej www.socialenterprises.pl.

Źródło: www.zmp.poznan.pl