Konferencja Nowoczesny Samorząd

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

160122.fornal.zbigniew.01.400x187Rozmowa z Zbigniewm Fornalem - Ekspertem Centrum Prawa Bankowego i Informacji o celach konferencji Nowoczesny Samorząd - Zarządzanie i Finanse

Zbigniew Fornal: Zacząłbym od tego jaka jest największa korzyść konferencji. Po raz kolejny zobaczyliśmy jak autentycznie możliwe są bliskie relacje pomiędzy samorządowcami a środowiskiem bankowym. To jest dla mnie naczelny atut konferencji. Coraz bardziej w sposób jasny widać, że banki są potrzebne samorządom a samorządy środowisku bankowemu.

Ostatnia sensja była sesją komunikacyjną. Prowadził ją o. dr Krupa z Instytutu Tomistycznego na warszawskim Służewie, ale chę powiedzieć, że było czuć w trakcie konferencji, że kumunikacja, fluidy między środowiskami zaczynają funkcjonować. To jest śwetna kontynuacja tego, co robi Związek Banków Polskich od kilku lat. Jeśli chodzi o kolejne tezy czy istotne myśli przewodnie konferencji to weszliśmy w kolejną fazę tworzenia perspektywy rozwojowej dla samorządów. Po pierwsze to pokazanie, że nawet bez zmian ustrojowych możemy bardzo dużo dokonać w obszarze zarządczym w samorządach. Oczywiście trzeba zachować pewien umiar żeby propozycje podsuwane były rozwiązaniami dialogowymi, a nie narzucanymi rozwiązaniami, aby były zachętą, aby z tego rzeczywiście korzystać bo optymalizacja zarządzania daje wymierne efekty i oszczędności. Nieoptymistyczne jest to, że jest wiele gmin do dziś hermetycznie zamkniętych i odpornych na tego rodzaju otwarcie i komunikację, która rzutuje na zarządzanie.

Jeśli działamy w formacie demokracji, która ogranicza delegowanie władzy do delegacji deficytu budżetowego to jak przedstawiciel samorządu – burmistrz, wójt prezydent – jak oni mają być w dobrej komunikacji ze społeczeństwem jeśli na stracie mają brak możliwości wywiązania się ze swoich ustawowych obowiązków. Jeśli do tego dochodzi brak doświadczenia samorządowego, brak odpowiedniej wiedzy to jest problem.

Tego typu problemów na fali ruchów nowomiejskich jest w Polsce cały szereg. Takie konferencje otwierają drogi, a czyni to ZBP, który ma ewidentny sukces w zmacnianiu, stabilizowaniu, strukturyzowaniu i optymalizacji funkcjonowania systemu bankowego. To jest potężny mandat do tego, aby mając tego typu doświadczenie również mieć prawo, przywilej, a także swego rodzaju obowiązek pomagania, podpowiadania innym. Obszar zarządczy to jedna z kluczowych spraw, na które konferencja zwraca uwagę.

Druga sprawa to obszar komunikacji społecznej i odblokowywania kapitału społecznego. To ciągle potężny rezerwuar energii i napędu, który może stymulować rozwój samorządu, ale także rozwój całej Polski. W czasie konferencji powiedziałem, że mamy dwa filary modernizacji Polski – bo ten proces jest zaawansowany, fundusze unijne dodały pewnego rodzaju napęd, tylko trzeba pamiętać o proporcji – to jest jedynie pewien ułamek naszego budżetu i środki unijne nie załatwiają wszystkiego – pomagają, są katalizatorem.

Zatem dwa filary: małe i średnie przedsiębiorstwa i samorząd. To są filary modernizacji Polski i one powinny być pod szczególną ochroną regulatora, władzy wykonawczej, stwarzania warunków dla lokalnego biznesu i dla odbudowania lokalnej, obywatelskiej demokracji. Wtedy to wszystko będzie stabilne. Korzystaliśmy z doświadczeń historycznych, o których mówił o. dr Krupa więc potrzebny jest nam spokój, wyciszenie, dobra pogoda, cokolwiek by ona nie znaczyła oraz klimat, który kreują tego typu organizacje. Powtarzanie mantryczne pewnych rzeczy, nasi eksperci zaciągają różnego rodzaju dobre ptraktyki na zewnątrz, są doradcami. Są wśród nas ludzie, którzy doradzają samorządom skandynawskim, niemieckim, są wykorzystywani jako wybitni fachowcy, więc dlaczego nie mogą tego robić nawet w formie nieodpłatnej tutaj na konferencji, aby pokazywać różne drogi rozwojowe.

Poza tym dobrze by było aby samorządowcy nie zostawali sami ze swoimi kłopotami. Aby wiedzieli, że w tym obszarze współpracy, który kreuje ZBP jest możliwość znalezienia pomocnej ręki, rady, odpowiedzi, wsparcia.

Zobacz również rozmowę w wersji wideo.

aleBank.pl