Komunikat w sprawie powołania do Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego przedstawiciela UKNF

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

reich.andrzej.01.150x196W dn. 1 lipca 2013 r. na stanowisko Członka Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA)1  powołano na 2,5-letnią kadencję Pana Andrzeja Reicha - Dyrektora Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). EBA jest częścią Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESFS)2, funkcjonującego od 1 stycznia 2011 r.

Pan Andrzej Reich ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki (1973) oraz MBA (1994). W latach 1973 – 1992 pracował w Instytucie Fizyki PAN. W latach 1992 – 1998 brał udział we wdrażaniu programu pomocowego dla polskiego sektora finansowego, finansowanego przez unijny fundusz PHARE. Od roku 1998 do 2007 kierował Biurem Polityki Nadzorczej GINB w Narodowym Banku Polskim. W latach 2008 – 2011 był doradcą w Narodowym Banku Polskim. Od 2012 r. kieruje Departamentem Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w UKNF. Członek wielu nadzorczych komitetów i grup roboczych w Polsce i w Unii Europejskiej. Od roku 2004 do 2010 członek Komitetu Europejskich Nadzorców Bankowych (CEBS), w latach 2006 – 2009 członek Biura Zarządzającego CEBS, od października 2007 r. do maja 2008 r. wiceprzewodniczący CEBS. Od 2012 r. reprezentuje UKNF w Radzie Organów Nadzoru EBA.

Pan Andrzej Reich jest drugim Polakiem we władzach instytucji Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego. Wcześniej, 10 stycznia 2011 r., na stanowisko Członka Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) powołano Pana Damiana Jaworskiego – Dyrektora Departamentu Analiz i Współpracy z Zagranicą UKNF, którego kadencja w EIOPA zakończyła się 30 czerwca 2013 r.

1Ang. European Banking Authority (EBA) – http://www.eba.europa.eu
2Więcej informacji o europejskim nadzorze finansowym

Źródło: www.knf.gov.pl