Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego: prawo budowlane, oświata i przedszkola, majątek Kościołów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dokument.02.250xStrona samorządowa czeka od lat na dobrą kodyfikację prawa budowlanego - mówił na spotkaniu 28 listopada współprzewodniczący Komisji Wspólnej ze strony samorządowej Mariusz Poznański.

Plan już prowadzonych prac nad ujęciem procesu budowlano-inwestycyjnego w jednym systemowym akcie prawnym przedstawiał członkom Komisji prof. Zygmunt Niewiadomski, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego: – Nowy akt prawny zastąpi wiele innych i zakończy stan rozproszenia regulacji. Pewne rzeczy nie będą już regulowane, bo wystarczy wiedza zawodowa architektów. Znaczne uproszczenie procedur administracyjnych zmierza do tego, aby w całym procesie było maksymalnie 2 do 3 pozwoleń. Większe znaczenie będą miały negocjacje. Chodzi o to, by inspektor budowlany i inwestor mogli porozumieć się i nie było trzeba sięgać po środki władcze. Powrót do zasady wolności budowlanej oznacza, że musi być sfera wolności inwestycyjnej dla właściciela. Nie będzie już takich samych rozwiązań prawnych dla budowy garaży i elektrowni atomowych. Jawność procesu budowlanego zapewni rejestr. Potrzebne jest też szczególnego rodzaju planowanie w aglomeracjach – mówił o projektowanych zmianach prof. Niewiadomski.

Samorządowcy zwracali uwagę m.in. na potrzebę zrównoważenia w ustawie dobra publicznego i dobra prywatnego, gdyż dotychczasowa ochrona interesu publicznego jest niewystarczająca. Samorządowcy ze swą wiedzą ekspercką i praktyką będą uczestniczyli w pracach Komisji Kodyfikacyjnej na każdym etapie. Przy okazji omawiania projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. współprzewodniczący Komisji ze strony rządu Michał Boni przypomniał, jak ważna jest spójność w myśleniu o planowaniu infrastruktury rządu i samorządu.

Oświata: subwencja oświatowa i przedszkola

Strona samorządowa negatywnie zaopiniowała podział części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013. Nie było zgody wśród samych samorządowców – przyznał Mariusz Poznański. Merytoryczna debata samorządów i strony rządowej o kwestii standaryzacji zadań oświatowych, ich kosztów i finansowania będzie kontynuowana.

Komisja zajęła się również założeniami do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która ma zapewnić większy dostęp do opieki przedszkolnej. Zamiast zaproponowanej dotacji budżetowej, samorządowcy chcieliby subwencji, bo wychowanie przedszkolne to ich zadanie własne. Prezydent Poznania Ryszard Grobelny zwrócił uwagę, że jasno określonym celem dodatkowych pieniędzy powinna być poprawa dostępu do opieki przedszkolnej. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Maciej Jakubowski odpowiadał, że chodzi o ułatwienie rodzicom powrotu do pracy. Cel to 90% dzieci objętych opieką przedszkolną.

Wiceminister Jakubowski zapowiedział, że przed Świętami gotowy będzie projekt zmian w oświacie. – Będzie to duża zmiana i strona samorządowa powinna pozytywnie odebrać te zmiany – powiedział. Współprzewodniczący Mariusz Poznański wyraził nadzieję, że projekt będzie służył dobru kształcenia, warunkom pracy i uwzględniał kwestie finansowe.

MEN przedstawił też samorządowcom stan wdrażania programu pilotażowego „Cyfrowa szkoła”. Uczestniczą w nim 402 szkoły, a zgłosiło się aż 3507. Wiceminister w MAC Magdalena Młochowska powiedziała, że Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i MAC starają się, by program był kontynuowany w następnej unijnej perspektywie finansowej (2014-2020).

Naziemna Telewizja Cyfrowa

Michał Boni dziękował samorządowcom za wsparcie w procesie przechodzenia na cyfrową telewizję naziemną. Rano na sygnał cyfrowy przeszło Pomorze, część Wielkopolski i Warmii i Mazur. Boni prosił o możliwe jak najszersze zaangażowanie przy dalszych wyłączeniach sygnału analogowego szkoły, parafie, ochotniczą straż pożarną.

Sprawy majątków kościelnych

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło stronie samorządowej stan spraw w kwestii odzyskiwania majątków przez Kościoły. Wiele spraw udaje się zakończyć ugodami. Uczestnikiem dyskusji pomiędzy państwem a związkami wyznaniowymi o kompensatach są samorządy.

To trudne sprawy i warto by było, aby samorządowcy sygnalizowali wcześniej ewentualne problemy – powiedział Michał Boni prosząc również o dalszą współpracę. Komisje do spraw majątkowych mają sprawnie zamykać poszczególne sprawy.

Sprawą standardów zadań publicznych realizowanych na poziomie samorządowym powinien zająć się Zespół do Spraw Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej. To jeden z tematów, który samorządowcy zgłosili na spotkaniu z premierem Tuskiem. Premier jest za standardami, bo dzięki temu można porównywać, jak realizowane są zadania publiczne – przypomniał współprzewodniczący Poznański.

Następne i ostatnie w tym roku spotkanie Komisji planowane jest 19 grudnia.

Źródło: www.mac.gov.pl