Komentarz dot. nowej Strategii Ministerstwa Zdrowia

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wasilewski.zenon.03.275x400Nowa Strategia Ministerstwa Zdrowia opracowana pod kierownictwem prof. Mariana Zembali zasługuje na poparcie ze strony przedsiębiorców.

Zawiera wiele propozycji zgłaszanych przez BCC w trakcie konsultacji nad ustawą o zdrowiu publicznym, a także dotyczących Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020.

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC w swych rekomendacjach dla rządu dotyczących ochrony zdrowia wielokrotnie wskazywał na potrzebę opracowania takiej strategii. Odczytujemy tę strategię także jako odpowiedź na pytania Business Centre Club i Fundacji Watch Health Care, zawarte w ankiecie którą wystosowaliśmy do parlamentarnych ugrupowań politycznych dotyczących ich poglądów na temat kluczowych problemów ochrony zdrowia w Polsce.

Ministerstwo Zdrowia słusznie za najważniejsze priorytety (pełny tekst dokumentu dostępny na stronie ministerstwa) uznaje:

  • Skuteczną profilaktykę – zapobieganie chorobom (opieka stomatologiczna w szkole i przedszkolu, poszerzenie listy bezpłatnych szczepień);
  • Sprawny i sprawiedliwy system ochrony zdrowia (poprawa dostępu do nowoczesnych metod leczenia bez względu na miejsce zamieszkania, wiek, płeć i status społeczny);
  • Poczucie bezpieczeństwa i godność chorego (respektowanie praw pacjenta, bezpieczne ratownictwo medyczne);
  • Szybszy i łatwy dostęp do specjalistycznego leczenia (innowacje w ochronie zdrowia, zakończenie procesu informatyzacji, rozwój telemedycyny i dostępność do lekarzy specjalistów on line);
  • Dobrze wykształconą i przyjazną kadrę (m.in. zwiększenie przyjęć na studia medyczne, przeciwdziałanie migracji kadr medycznych);
  • Kompleksową opiekę nad osobami starszymi (regularne badania profilaktyczne – „Bilans Seniora” zwiększenie liczby specjalistów z geriatrii);
  • Zapewnienie zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży (opieka pediatryczne i stomatologiczna w przedszkolu i szkole).

Strategia to dokument programowy Ministerstwa Zdrowia na kolejną kadencję. Zawiera wiele haseł, ale także konkretnych zapowiedzi realizacyjnych wymagających szeregu zmian w obowiązujących regulacjach prawnych z obszaru ochrony zdrowia. Skuteczna realizacja celów przyjętej Strategii wymaga współpracy międzyresortowej oraz precyzyjnego określenia roli i zadań Ministra Zdrowia, jako koordynatora. Takie zapisy powinna zawierać ustawa o zdrowiu publicznym.

Proponowane cele Strategii będą miały pozytywny wpływ na lepszą ochronę zdrowia i życia obywateli, szczególnie ludzi młodych i seniorów. Kompleksowa opieka nad osobami starszymi (w tym teleopieka i telemedycyna) oraz informatyzacja ochrony zdrowia jest perspektywiczna także dla firm z sektora IT oraz wyrobów medycznych.

Zenon Wasilewski,
ekspert ds. prawa medycznego,
BCC