Kod LEI będzie można uzyskać także w banku. Czym jest i do czego służy?

Kod LEI będzie można uzyskać także w banku. Czym jest i do czego służy?
PKO Bank Polski - Logo (źródło: PKO BP S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Współpraca pomiędzy KDPW a PKO Bankiem Polskim wyznacza nowe standardy w zakresie pozyskania i obsługi kodów LEI. Kod ten to niepowtarzalny numer pozwalający na identyfikację, w skali globalnej, podmiotów prawnych operujących na rynkach finansowych. Konieczność uzyskania i posługiwania się przez podmioty prawne kodami LEI określają regulacje prawa europejskiego, takie jak EMIR, REMIT, MiFID II / MiFIR, CSDR oraz SFTR.

Wprowadzenie usługi pozyskiwania numerów #LEI poprzez bankowość elektroniczną lub w placówkach banku to pierwsze tego typu rozwiązanie na naszym rynku #PKOBP @PKOBP

PKO Bank Polski, jako pierwszy bank w Polsce, będzie pośredniczył w pozyskiwaniu z KDPW numerów LEI dla swoich klientów zainteresowanych zawieraniem transakcji na produktach skarbowych.

– Wprowadzone zmiany w dokumentacji i sposobie nadawania kodów LEI oraz rozpoczęcie współpracy z PKO BP otwierają nowy rozdział w zakresie pozyskania i obsługi kodów LEI. Możliwość bezpośredniego uzyskania tego kodu w największym polskim banku jest zdecydowanym ułatwieniem dla przedsiębiorców, a z punktu widzenia KDPW, jest przykładem kolejnego udoskonalenia, które wprowadzamy w zakresie usług dla rynku finansowego. Jest to rozwiązanie otwarte dla wszystkich podmiotów prowadzących rachunki bankowe lub rachunki papierów wartościowych, czyli banków oraz domów i biur maklerskich, które chciałyby zostać agentem usługi KDPW_LEI – powiedział Sławomir Panasiuk, wiceprezes zarządu KDPW.

Pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku

– Wprowadzenie usługi pozyskiwania numerów LEI poprzez bankowość elektroniczną lub w placówkach banku to pierwsze tego typu rozwiązanie na naszym rynku, skierowane do wszystkich klientów zainteresowanych zawieraniem transakcji na produktach skarbowych, w tym transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe (Fx Forward, Fx Swap, Fx Opcja), stopy procentowej (IRS, CIRS, FRA, opcje na stopę procentową) i towarowe (swap towarowy, opcja towarowa). Wystarczy tylko, by klient przy podpisaniu lub aneksowaniu umowy ramowej w bankowości elektronicznej lub w oddziale, zaakceptował pełnomocnictwo dla banku o pozyskanie z KDPW w jego imieniu kodu LEI. Żadne dodatkowe formalności nie są wymagane, a samo pozyskanie kodu zajmie jedynie kilka minut. Co jest również niezmiernie istotne, wszyscy klienci banku aktywni korzystający z produktów skarbowych zostaną zwolnieni z opłat za pozyskanie kodu LEI i jego późniejsze odnowienie – mówi Agnieszka Stachnio, dyrektor Departamentu Produktów Skarbowych w PKO Banku Polskim.

Krajowy Depozyt jest jedyną polską instytucją akredytowaną do nadawania kodów LEI w ramach Globalnego Systemu LEI. Nadawanie kodów LEI wchodzi w skład zintegrowanego portfela usług Grupy KDPW, wspomagających działanie i rozwój polskiego rynku finansowego. Obecnie Krajowy Depozyt zarządza bazą ponad 15 tys. kodów LEI przedsiębiorców z Polski oraz innych krajów. KDPW świadczy usługę nadawania LEI za pośrednictwem serwisu internetowego https://lei.kdpw.pl/

Źródło: PKO BP