KNF zakazuje obrotu niektórymi ubezpieczeniowymi produktami inwestycyjnymi związanymi z UFK

KNF zakazuje obrotu niektórymi ubezpieczeniowymi produktami inwestycyjnymi związanymi z UFK
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego wydała jednogłośną decyzję wprowadzającą zakazy wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych - umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - podała komisja w komunikacie.

Decyzja dotyczy ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych – umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, spełniających co najmniej jedno z dwóch kryteriów.

Pierwsze kryterium dotyczy umów ubezpieczenia, dla których średni zwrot jest niższy niż 50 proc. stopy procentowej dla określonego w decyzji okresu według odpowiedniej struktury terminowej stopy wolnej od ryzyka.

Czytaj także: KNF postuluje zwiększenie poziomu ochrony indywidualnych klientów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych >>>

Drugie kryterium dotyczy umów ubezpieczenia, w przypadku których określone w regulaminie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zasady i ograniczenia inwestycyjne nie zapewniają, aby środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego nie były lokowane w instrumenty contingent convertibles.

Decyzja ma zastosowanie do umów ubezpieczenia z UFK zawieranych od 1 stycznia 2022 r.

Decyzja ma zastosowanie do umów ubezpieczenia z UFK, zawieranych począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. z tym, że decyzja nie ma zastosowania do Pracowniczych Planów Kapitałowych, Pracowniczych Programów Emerytalnych, Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Indywidualnych Kont Emerytalnych.

Zakaz dotyczący instrumentów contingent convertibles nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym utworzonym przed dniem 1 stycznia 2022 r., a sposób lokowania środków tego funduszu zapewnia, że nie są one lokowane w instrumenty contingent convertibles.

Czytaj także: Nadzieja dla posiadaczy niekorzystnych polis z UFK >>>

Przystąpienie ubezpieczonych do grupowej umowy ubezpieczenia na życie, jeżeli jest związana z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawartej przed dniem 1 stycznia 2022 r., nie jest w rozumieniu wydanej decyzji zawarciem nowej umowy ubezpieczenia.

Indywidualne kontynuacje grupowych umów ubezpieczenia na życie z UFK nie są objęte zakresem przedmiotowym wydanej decyzji. 

Źródło: PAP BIZNES