KNF postuluje zwiększenie poziomu ochrony indywidualnych klientów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

KNF postuluje zwiększenie poziomu ochrony indywidualnych klientów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego dostrzega konieczność zwiększenia poziomu ochrony klientów indywidualnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) do takiego, jaki mają uczestnicy funduszy inwestycyjnych otwartych - napisała KNF w uwagach do projektu ustawy określającej zasady emisji instrumentów kapitałowych kwalifikowanych do kapitałów regulacyjnych.
.@uknf wskazuje na istniejącą nierównowagę w zakresie poziomu ochrony inwestorów między rynkiem ubezpieczeniowym i rynkiem funduszy inwestycyjnych #KNF #UFK

„(…) UKNF dostrzega konieczność zmiany przepisów prawa w taki sposób, aby zapewnić klientom indywidualnym zakładów (ubezpieczeń – przyp. red.) poziom ochrony zbliżony do tego, jaki mają uczestnicy funduszy inwestycyjnych otwartych i wyeliminowanie możliwości wykorzystywania przez instytucje finansowe istniejącej nierównowagi w przepisach dotyczących różnych form zbiorowego inwestowania” – napisano.

Czytaj także: Nadzieja dla posiadaczy niekorzystnych polis z UFK >>>

„W obecnym kształcie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie doboru aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) nie zawiera de facto żadnych ograniczeń, poza koniecznością respektowania ogólnej zasady ostrożnego inwestora, pomimo że Dyrektywa Wypłacalność II daje krajom członkowskim możliwość uregulowania tego obszaru. Sytuacja ta powoduje, że klienci indywidualni zakładów ubezpieczeń są traktowani – w zakresie ochrony swoich interesów w przypadku nabywania produktów ubezpieczeniowych z UFK i na poziomie przepisów prawa – dużo gorzej niż inwestorzy indywidualni nabywający jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych” – dodano.

Nierównowaga w zakresie poziomu ochrony inwestorów

Jak wskazuje KNF, istniejąca nierównowaga w zakresie poziomu ochrony inwestorów między rynkiem ubezpieczeniowym i rynkiem funduszy inwestycyjnych prowadziła w ostatnich latach do arbitrażu regulacyjnego polegającego m.in. oferowaniu znacznej grupie klientów zakładów ubezpieczeń ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lokujących istotną część lub nawet całość swoich aktywów w niepubliczne fundusze inwestycyjne zamknięte.

„Organ nadzoru podjął odpowiednie kroki, aby sytuacja taka nie powtórzyła się w przyszłości, jednakże brak systemowego rozwiązania tej kwestii na poziomie przepisów prawa generuje ciągłe ryzyko związane z „przepakowywaniem” różnych produktów i instrumentów o znacząco ponadprzeciętnym ryzyku inwestycyjnym, które nie powinny być oferowane szerokiemu kręgowi inwestorów indywidualnych w produkty ubezpieczeniowe” – dodano.

Źródło: PAP BIZNES