KNF odmówiła zatwierdzenia aktualizacji planu naprawy grupy Idea Banku

KNF odmówiła zatwierdzenia aktualizacji planu naprawy grupy Idea Banku
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
KNF odmówiła zatwierdzenia aktualizacji planu naprawy grupy Idea Banku, wezwała do przedstawienia nowego planu w ciągu 3 miesięcy - podał bank w komunikacie.
#KNF odmówiła zatwierdzenia aktualizacji planu naprawy grupy @IdeaBankSA, wezwała do przedstawienia nowego planu w ciągu 3 miesięcy #IdeaBank @uknf

„W uzasadnieniu decyzji KNF wskazała, że obecnie współczynniki kapitałowe emitenta kształtują się istotnie poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, a zaprezentowane przez emitenta w planie naprawy założenia i sposoby w zakresie osiągnięcia wymaganego poziomu współczynników kapitałowych nie zostały w ocenie organu nadzoru w wystarczający sposób uprawdopodobnione przez emitenta” – napisano w komunikacie Idea Banku.

Czytaj także: Idea Bank nie zgadza się z decyzjami UOKiK, zapowiada odwołanie >>>

„W związku z powyższym, a także z uwagi na planowany długi horyzont dojścia do spełnienia minimalnych wymogów regulacyjnych w zakresie kapitałów oraz wszystkie ryzyka, które występują bądź potencjalnie mogą wystąpić w działalności emitenta, KNF nie może ocenić, że przesłanka z art. 141 q ust. 1 ustawy Prawo bankowe jest spełniona tj. że struktura kapitałowa i struktura finansowania emitenta jest w pełni dostosowana do struktury organizacyjnej i profilu ryzyka emitenta” – dodano.

KNF wskazała, że plany banku w zakresie pozyskania kapitałów oraz spełnienia minimalnego wymogu kapitałowego nie zostały należycie uprawdopodobnione.

Czytaj także: UOKiK: 17,3 mln zł kary dla Idea Banku, bank rozważa odwołanie od decyzji >>>

„W zakresie przesłanki określonej w art. 141 q ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, dotyczącej możliwości podjęcia niezwłocznie działań przewidzianych w planie naprawy w sposób ograniczający negatywne skutki dla systemu finansowego, KNF wskazała, że nie jest ona spełniona z uwagi na jej związek z przesłanką dotyczącą braku wykazania w wystarczający sposób skuteczności przedłożonego planu naprawy” – napisano.

KNF: nowy plan naprawy powinien uwzględniać wpływ COVID-19

Jak podał bank, KNF wskazała w uzasadnieniu, że nowy dokument planu naprawy powinien koncentrować się na uprawdopodobnieniu działań istotnie zwiększających bazę kapitałową, zapewniających niezwłoczne odbudowanie współczynników kapitałowych. KNF podkreśliła także, że nowy plan naprawy, zarówno na poziomie podejmowanych działań restrukturyzacyjnych, zakładanych scenariuszy kryzysowych, jak i prognozowanych wyników finansowych, powinien uwzględniać wpływ panującej pandemii COVID-19.

„W związku z decyzją KNF priorytetem emitenta jest przekazanie w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące nowego planu naprawy” – podał Idea Bank w komunikacie. 

Źródło: PAP BIZNES