KNF: cztery nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych

KNF: cztery nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego pojawiły się cztery nowe wpisy, poinformował UKNF.

Nowe podmioty wpisane na listę ostrzeżeń publicznych #KNF #ListaOstrzeżeńPublicznych @uknf

Jak czytamy w komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, 18 października na listę ostrzeżeń publicznych KNF zostały wpisane nowe podmioty:

– International Payments 5000 Ltd. z siedzibą w Estonii (działalność prowadzona za pomocą platformy Trade5000)

Właściwa prokuratura: Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.

WGT SA

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie (ponowne zawiadomienie ze względu na fakt, że działalność podmiotu jest kontynuowana).

– ESTI Group (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Usługi Konsultingowe Artur Swendrak z siedzibą w Warszawie

Właściwa prokuratura: Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Płocku). Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie skierowane przez Urząd KNF (podjęcie prawomocnie umorzonego dochodzenia).

Przypomnijmy, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF trafiają podmioty, wobec których Komisja zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF >>>

Źródło: KNF