KNF cofnęła pozwolenie na prowadzenie działalności Polskiemu Domowi Maklerskiemu

KNF cofnęła pozwolenie na prowadzenie działalności Polskiemu Domowi Maklerskiemu
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie cofnęła Polskiemu Domowi Maklerskiemu zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, nałożyła karę wysokości 2,5 mln zł.

#KNF cofnęła Polskiemu Domowi Maklerskiemu zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, nałożyła karę wysokości 2,5 mln zł @uknf

„Komisja wyznaczyła terminu na zakończenie prowadzenia działalności maklerskiej przez Polski Dom Maklerski SA na:

– 3 miesiące od dnia doręczenia ww. decyzji – w zakresie działalności, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy o obrocie oraz w zakresie działalności, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 w związku z art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy o obrocie (przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych lub instrumentów bazowych);

– 1 miesiąc od dnia doręczenia ww. decyzji – w zakresie pozostałej działalności maklerskiej w związku z naruszeniem art. 72 Ustawy o obrocie w brzmieniu sprzed wejścia w życie Nowelizacji, poprzez udział w organizacji procesu oferowania obligacji emitowanych przez GetBack SA, w sposób polegający na współpracy z podmiotem trzecim nieposiadającym uprawnień do świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych, w ramach której Polski Dom Maklerski SA dokonywał czynności pośrednictwa w zbywaniu obligacji, natomiast podmiot trzeci dokonywał czynności pośrednictwa w proponowaniu objęcia obligacji, akceptując tym udział w procesie oferowania obligacji podmiotu nieuprawnionego do wykonywania czynności oferowania instrumentów finansowych” – czytamy w komunikacie.

Potrzeba ochrony inwestorów

Uchwała Komisji weszła w życie z dniem doręczenia spółce Polski Dom Maklerski SA decyzji, co nastąpiło w dniu 8 listopada 2018 r., podano także.

„Polski Dom Maklerski SA prowadzi działalność maklerską w zakresie oferowania instrumentów finansowych i uzasadnione jest podanie do publicznej wiadomości informacji o utracie przez ww. podmiot statusu prawnego, który legitymował go do wykonywania powyższych czynności. Jest to uzasadnione potrzebą ochrony inwestorów, do których Polski Dom Maklerski SA kierował oferty nabycia instrumentów finansowych, jak również koniecznością poinformowania emitentów, dla których Polski Dom Maklerski SA przechowuje i rejestruje instrumenty finansowe, że podmiot ten nie będzie więcej uprawniony do wykonywania takich usług. Tak, aby zapewnić im możliwość przeniesienia instrumentów finansowych do innych instytucji finansowych uprawnionych do ich przechowywania lub rejestrowania. Jednocześnie celem podania powyższej informacji do publicznej wiadomości jest uprzedzenie klientów, dla których Polski Dom Maklerski SA świadczy usługi przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, o potrzebie przeniesienia ich aktywów do innego uprawnionego podmiotu” – czytamy dalej.

„Działania Polskiego Domu Maklerskiego istotnie podważyły zaufanie do rynku”

KNF wskazała również, że sankcja nałożona przez organ nadzoru w przedmiotowej sprawie pokazuje jak ważne znaczenie ma rzetelne, profesjonalne, zgodne z zasadami uczciwego obrotu zorganizowanie procesu oferowania instrumentów finansowych.

„Rynek finansowy ponosi zaś niepowetowaną szkodę wskutek działań naruszających zasady zgodnego z prawem i zasadami uczciwego obrotu oferowania instrumentów finansowych. Działania takie prowadzą do utraty zaufania inwestorów oraz budują awersję do rynku.
Biorąc zatem pod uwagę fakt, że działania Polskiego Domu Maklerskiego SA istotnie podważyły zaufanie do rynku oraz bezpieczeństwa obrotu, organ nadzoru stwierdził potrzebę eliminacji zagrożenia dla tego systemu oraz dostrzegł potrzebę prewencji generalnej w tym
zakresie” – podsumowano.

Polski Dom Maklerski działa na rynku od maja 2016 roku.

Źródło: ISBnews