KNF: 400 tys. zł kary dla byłego prezesa Krezusa

KNF: 400 tys. zł kary dla byłego prezesa Krezusa
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na byłego prezesa Krezusa Jacka Ptaszka karę pieniężną w wysokości 400 tys. zł w związku z realizacją transakcji na akcjach spółki w okresach zamkniętych.

#KNF nałożyła na byłego prezesa Krezusa Jacka Ptaszka karę pieniężną w wysokości 400 tys. zł w związku z realizacją transakcji na akcjach spółki w okresach zamkniętych #Krezus @uknf

Według KNF, osoba ta dokonała:

1. transakcji zbycia 990 000 akcji emitenta o łącznej wartości 3 366 000,00 zł zawartej 18 kwietnia 2018 r. na własny rachunek w czasie trwania okresu zamkniętego w związku z publikacją skonsolidowanego raportu śródrocznego grupy kapitałowej emitenta za I kw. 2018 r.,

2. transakcji kupna 136 800 akcji emitenta o łącznej wartości 479 786,92 zł zawartej 26 marca 2018 r. na rachunek spółki Karo-Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o.o., w czasie trwania okresu zamkniętego w związku z publikacją skonsolidowanego raportu śródrocznego grupy kapitałowej emitenta za I kw. 2018 r.,

3. transakcji zbycia 542 535 akcji emitenta o łącznej wartości 1 681 858,5 zł zawartej 26 marca 2018 r., na rachunek spółki Karo-Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o.o., w czasie trwania okresu zamkniętego w związku z publikacją skonsolidowanego raportu śródrocznego grupy kapitałowej emitenta za I kw. 2018 r.,

4. transakcji kupna 105 000 akcji emitenta o łącznej wartości 303 283,29 zł zawartej 28 marca 2018 r., na rachunek spółki Karo-Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o.o., w czasie trwania okresu zamkniętego w związku z publikacją skonsolidowanego raportu śródrocznego grupy kapitałowej emitenta za I kw. 2018 r.

Decyzja jest ostateczna

„Decyzja nie jest ostateczna. Strona może zwrócić się do KNF z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na niniejszą decyzję bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się do KNF z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy” – czytamy w komunikacie.

KNF podkreśla, że regulacje ustanawiające okresy zamknięte mają na celu uczynienie transakcji osób pełniących obowiązki zarządcze bardziej przejrzystymi i nie obciążonymi ryzykiem wykorzystania informacji poufnych, a także zagwarantowanie inwestorom równego dostępu do informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

„KNF zwraca uwagę, że istotą wprowadzenia zakazu dokonywania transakcji przez określony krąg osób w czasie okresu zamkniętego jest dążenie do wyeliminowania zjawiska zachwiania równowagi informacyjnej wśród inwestorów, związanego z faktem, iż osoby pełniące obowiązki zarządcze w okresie przed publikacją śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec okresu rozliczeniowego, mają dostęp do informacji finansowych danego emitenta. Zakaz dokonywania transakcji ma więc na celu uniemożliwienie wykorzystania przewagi informacyjnej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze” – podsumowano w materiale.

Źródło: ISBnews