KIR: usługa mojeID już dostępne w Open Life TUŻ

KIR: usługa mojeID już dostępne w Open Life TUŻ
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Klienci Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie S.A. mają możliwość korzystania z mojeID - narzędzia, które umożliwia elektroniczne potwierdzanie tożsamości i dostęp do usług online świadczonych przez Open Life, w sposób gwarantujący jednoznaczne uwierzytelnienie klienta.
Klienci #OpenLifeTUŻ mają możliwość korzystania z #mojeID – narzędzia do potwierdzania tożsamości przez internet dostarczane przez #KIR @RzecznikKIR

mojeID to bezpieczne narzędzie do potwierdzania tożsamości przez internet dostarczane przez KIR. Pozwala osobie fizycznej uwierzytelnić się w portalu dostawcy usługi lub urzędu w sposób, który jednoznacznie potwierdza jej tożsamość. Potwierdzenie to odbywa się poprzez bankowość internetową w oparciu o dane, które zostały wcześniej sprawdzone przez zaufany podmiot – dostawcę tożsamości, np. bank. Korzystanie z mojeID przyspiesza i upraszcza wiele procesów, które dotychczas wymagały osobistej wizyty w punkcie obsługi czy umawiania się z kurierem.

Czytaj także: Kolejna firma korzysta już z usługi KIR – mojeID >>>

mojeID odpowiada na rosnącą potrzebę zapewnienia bezpiecznego, wygodnego i uniwersalnego rozwiązania w zakresie elektronicznej identyfikacji online konsumentów i obywateli do usług zarówno oferowanych przez dostawców komercyjnych, jak i publicznych.  

Ekspansja rozwiązań cyfrowych

– Ekspansja rozwiązań cyfrowych przyczynia się do rozwoju rynku komercyjnego, czy też szerzej – gospodarki – w zupełnie nowym modelu. Odpowiedzialne zarządzanie relacjami z klientem i procesami biznesowymi, coraz częściej realizowanymi online, wymaga upowszechnienia bezpiecznych metod zdalnego potwierdzania tożsamości. Nasza usługa wychodzi naprzeciw związanym z tym trendem oczekiwaniom – mówi Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR. – mojeID umożliwia zdalne uwierzytelnienie klienta i obywatela na potrzeby sektora komercyjnego i publicznego. Dostęp do silnie zweryfikowanej tożsamości pozwala na digitalizację procesów i redukcję kosztów bieżącej obsługi – dodaje Piotr Alicki.  

Czytaj także: mojeID w Banku Pekao do potwierdzania tożsamości online >>>

– W odpowiedzi na potrzeby klientów, a także w duchu rozwoju technologicznego, Open Life zdecydowało się na wdrożenie usługi mojeID w aplikacji do zgłaszania roszczeń on-line e-roszczenia.openlife.pl – podsumowuje Krzysztof Bukowski, prezes Open Life TU Życie S.A. Usługa mojeID w znaczący sposób przyspieszy proces rozpatrywania roszczeń, gdyż obowiązek weryfikacji tożsamości zgłaszającego będzie spoczywał na stronie trzeciej. Pozwoli to również ograniczyć ryzyko przekazania kopii dowodu tożsamości w niepowołane ręce, co do tej pory wzbudzało duży niepokój społeczeństwa w kontakcie z rozwiązaniami cyfrowymi – ocenia Krzysztof Bukowski.

Usługa KIR wspiera efektywność biznesową dzięki usprawnieniu i uproszczeniu procesów operacyjnych wewnątrz firmy oraz w kontakcie z klientami. Aby z niej skorzystać, wystarczy na stronie internetowej danego podmiotu: dostawcy lub urzędu, który udostępnia tę metodę potwierdzania tożsamości, wybrać opcję logowania lub potwierdzania tożsamości z mojeID. Użytkownik jest następnie kierowany na stronę banku, gdzie po zalogowaniu akceptuje przekazanie potwierdzenia swojej tożsamości przez bank danemu podmiotowi trzeciemu (dostawcy usług).

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa / KIR