Katarzyna Żmudzka: nasz udział w projekcie jest nieodzowny

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

150213.zmudzka.400x220Wypowiedź dla aleBank.pl: Katarzyna Żmudzka - Wicedyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego i Kadr, Bank BPS

Maciej Małek: Co sprawiło, że bank włączył się w projekt Ram Kwalifikacyjnych i czego w pierwszym rzędzie oczekujecie?

Katarzyna Żumdzka: Jeżeli chodzi o Bank Polskiej Spółdzielczości, który jest największym zrzeszeniem banków spółdzielczych, nie wyobrażamy sobie pracy nad tak poważnym przedsięwzięciem jak kwalifikacje pracowników w sektorze bez udziału banku zrzeszającego. Zatem było to oczywiste, że od samego początku w projekt Ramy jesteśmy zaangażowani. Działamy aktywnie, pracujemy nad ostatecznym kształtem Ramy.

W związku z tym oczekujemy tego, aby interes banków spółdzielczych, pracowników sektora był w pełni wykorzystywany, aby potencjał pracowników mógł być stale rozwijany i aby obszary odpowiedzialne za rozwój kompetencji, czyli przede wszystkim działy HR, ale także i zarządy banków – byly świadome tego, do czego Rama służy i możliwości jej praktycznego wykorzystania.

MM: W jaki sposób zachęcacie pracowników do tego, aby uzyskiwali potwierdzone certyfikatem kompetencje i kwalifikacje?

KŻ: Na tym etapie kluczowa jest komunikacja. Tak, jak we wszystkim inncyh projektach HRowych komunikacja jest tym narzędziem, które pozwala przede wszystkim podnieść poziom świadomości, zachęcić pracowników. Dopiero kolejne etapy, które jeszcze przed nami, to powiązanie systemem motywacyjnym i rozwojowym. Nie ukrywamy, że rozwój pracowniczy to nie tylko zadanie i obowiązek pracodawcy, ale przede wszystkim przywilej i możliwości samego pracownika. W związku z tym to wszystko będzie spinane na kolejnym etapie wdrożenia programu w banku. 

Zobacz rozmowę w wersji wideo: „Katarzyna Żmudzka: Nasz udział w projekcie jest nieodzowny”

aleBank.pl