Katarzyna Maćkowska

Katarzyna Maćkowska
Fot. mk-attorneys.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Nadzorczej

Grupa LOTOS S.A.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pełni od dnia 30 czerwca 2021 roku, wchodząc w skład Rady XI kadencji.

Pani Katarzyna Maćkowska jest adwokatem oraz pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Z wyróżnieniem ukończyła studia prawnicze na KUL. W 2005 r. uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL nadano jej stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa, w 2013 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych; od 2005 r. zatrudniona na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (od 2016 r. na stanowisku profesora); w latach 2005-2016 Dyrektor Centrum Prawa Amerykańskiego KUL. Od 2015 r. koordynator polskoamerykańskiego stypendium Hill-Sadowski Scholarship, od 2017 r. członek Komisji Dyscyplinarnej KUL ds. Pracowników.

Od 2013 r. prowadzi Kancelarię Adwokacką w Lublinie zajmującą się m.in. prawem gospodarczym, prawem karnym gospodarczym oraz skarbowym.

Od 2006 r. współpracuje z Center for International Legal Studies w Salzburgu zrzeszającym amerykańskich prawników. W 2019 r. otrzymała stypendium Fulbrighta jako Scholar-in-Residence w Delta State University, Cleveland, Missisipi – finansowane przez Departament Stanu USA.

Obecnie prowadzi badania naukowe w zakresie Nowego Zarządzania Publicznego w USA. Autorka ekspertyz prawnych w przedmiocie prawa amerykańskiego, w tym handlowego.

Otrzymała Nagrodę Rektora KUL: w 2006 r. indywidualną III stopnia za wybitną działalność organizacyjną oraz w 2011 r. zespołową IV stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki oraz przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej i wyników kształcenia.

Źródło: Grupa LOTOS S.A.