Justyna Adamczyk

Justyna Adamczyk
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Nadzorczej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Powołana na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych