Józef Florek

Józef Florek
Fot. bank BPS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Samsonowie

Bank BPS S.A.

Grupa BPS

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Samsonowie

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021 r. wybrano Radę Nadzorczą Banku BPS S.A. na kadencję obejmującą lata 2021-2025

Źródło: aleBank.pl