Jerzy Bańka

Jerzy Bańka
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiceprezes

Związek Banków Polskich

Radca prawny, specjalista z zakresu Prawa bankowego; stale współpracuje z wieloma bankami i instytucjami finansowymi.

Uczestniczył – reprezentując ZBP – w pracach legislacyjnych nad głównymi regulacjami rynku finansowego, w tym ustawami: Prawo bankowe, ustawie o NBP, ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, Ordynacji podatkowej, ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawie o kredycie konsumenckim, prawie upadłościowym i naprawczym i innych. Współtworzył główne regulacje sektora bankowego, takie jak: Zasady Dobrych Praktyk ZBP, arbitraż bankowy, regulamin Sądu Polubownego przy ZBP. Jest członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Jest członkiem Rady ds. stawek referencyjnym WIBOR i WIBID. Żonaty, ma dwie dorosłe córki, pasjonuje się historią Zakonu Krzyżackiego.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP