Jerzy Bańka: Poziom składek na BFG oraz IPS wymaga synchronizacji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

150416.jerzy.banka.400xWypowiedź dla alebank.pl: Jerzy Bańka  - Wiceprezes Związku Banków Polskich

Maciej Małek: Prace nad ustawą o bankach spółdzielczych wchodzą w decydujący etap, ale kilka kwestii wymaga jeszcze doprecyzowania. Jakie to kwestie?

Jerzy Bańka: Najważniejszą sprawą jest poziom składek – opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz na koszty nadzoru w związku z utworzeniem IPSu – Instytucjonalnego Systemu Ochrony. To jest problem, który budzi duże emocje w sektorze banków spółdzielczych, jako że on będzie bezpośrednio rzutował na wyniki sektora.

Drugą zasadniczą sprawą jest kwestia tegoż czy w bankach spółdzielczych ma być tworzony IPS wyłącznie czy też tzw. zrzeszenie zintegrowane. Jak wiemy stanowisko KNF jest absolutnie negatywne co do formuły zrzeszenia zintegrowanego, jako że z regulacji europejskiej wynika że ta forma zrzeszenia banków spółdzielczych nie pozwana na żadne pozytywne, ulgowe traktowanie banków spółdzielczych w wymiarze regulacyjnym. Stąd też jest opcja aby był to IPS.

Niestety jest grupa kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu banków spółdzielczych, które przeciwko temu protestują poprzez posłów, którzy zgłaszają poprawki zmierzające do tego, aby zapisy o zrzeszeniu zintegrowanym były w ustawie. Wydaje się, że gdy nawet taka poprawka będzie przyjęta to będą to przepisy martwe, które nie będą miały praktycznego znaczenia dla banków spółdzielczych.

MM: Na te kwestie wyraźna uwagę zwracali przedstawiciele Związku Banków Polskich, którzy uczestniczyli w ostatnim posiedzeniu sejmowej podkomisji. Na ile, w pana ocenie, te podnoszone argumenty mają szansę się jeszcze przebić w toku dalszych prac na ustawą?

JB: Jesteśmy optymistami i ta dzisiejsza debata, podczas której wypowiedź przewodniczącego Wojciecha Kwaśniaka była jednoznaczna, był to wyraźny sygnał kierowany do spółdzielców, że w przypadku przyjęcia innych opcji, rozwiązań regulacyjnych sam przewodniczący Kwaśniak będzie optował za tym, aby zryczałtowane opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w odniesieniu do kosztów tzw. resolution nie były zryczałtowane i określone na poziomie 4 100 zł dla każdego banku spółdzielczego, ale zdecydowanie większe – wówczas wedle oceny KNFu i ZBP takie banki generowałyby duże ryzyko systemowe, co przeniosłoby się na konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów ratowania takich banków na pozostałe banki spółdzielcze, jak i na banki komercyjne.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: https://www.youtube.com/watch?v=BjelX6kW-kE   

www.aleBank.pl