Jastrzębska Spółka Węglowa: zarząd wybrany, na jego czele ponownie Tomasz Cudny

Jastrzębska Spółka Węglowa: zarząd wybrany, na jego czele ponownie Tomasz Cudny
Źródło: JSW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęła uchwały o powołaniu do składu zarządu XI kadencji Tomasza Cudnego na stanowisko prezesa zarządu.

Rada nadzorcza JSW zdecydowała także o powołaniu Sebastiana Bartosa na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. handlu, Roberta Ostrowskiego na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych, Edwarda Paździorko na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych oraz Artura Wojtków na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. pracy i polityki społecznej.

Czytaj także: Zarząd JSW nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za 2021 r. >>>

Wyżej wymienione osoby zostaną powołane w skład Zarządu Spółki XI kadencji z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., zatwierdzającego „Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku” oraz „Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku”.

Źródło: Jastrzębska Spółka Węglowa / JSW