Jan Puchała Człowiekiem Roku Polskiego Samorządu, a Powiat Limanowski uznany za Najlepiej Zarządzany Powiat w Polsce!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

130114.starosta.250x1678 stycznia br. w warszawskim Hotelu Polonia Palace odbyła się uroczysta gala VI edycji konkursu samorządowego Innowator 2012, podczas której nagrodzone zostały najlepsze jednostki, projekty i spółki samorządowe.

Najwyższą nagrodą  Grand Innowator – Człowiek Roku Polskiego Samorządu za 2012 rok został nagrodzony Jan Puchała Starosta Limanowski, który z rąk samego Roberta Gwiazdowskiego Prezesa Centrum im. Adama Smitha odebrał także nagrodę Najlepiej Zarządzanego Powiatu w Polsce. Jest to podwójny sukces Starosty Limanowskiego i Powiatu Limanowskiego.

Podczas tegorocznej gali szczególnie doceniono osobę – Starosty Limanowskiego Jana Puchały, który oprócz tytułu Najlepiej Zarządzanego Powiatu w Polsce został nagrodzony najwyższą nagrodą w środowisku samorządowym – Grand Innowator- Człowiek Roku Polskiego Samorządu za 2012 rok.

Konkurs Innowator adresowany jest do polskiego środowiska samorządowego. Celem konkursu jest nagradzanie dobrych praktyk i projektów w samorządach. Gospodarzem konkursu jest Centrum im. Adama Smitha. Ten pierwszy wolnorynkowy instytut w Polsce od lat wspiera rozwój krajowego Samorządu Terytorialnego.

Warto wspomnieć że w poprzednich edycjach konkursu laureatami tego konkursu były takie osobistości jak; Adam Struzik- Marszałek Województwa Mazowieckiego i były Marszałek Sejmu Marek Woźniak- Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Ryszard Grobelny- Prezydent Miasta Poznania, Rafał Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocławia, czy Andrzej Szawan- Starosta Wrocławski.

Tytuł Najlepiej Zarządzanego Powiatu 2012 otrzymał Powiat Limanowski. Tytuł został przyznany w wyniku głosowania Akademii Samorządu za „ambitne inwestycje, dobre zarządzanie i charyzmatyczną postawę władz powiatu limanowskiego, a Starosta Limanowski został uhonorowany nagrodą główną przede wszystkim za konsekwentne, menadżerskie, profesjonalne i osobiste podejście do obowiązków, a także za spójną wizję powiatu i podtrzymywanie dynamiki jego rozwoju- jak podkreślali podczas uroczystej Gali organizatorzy tego prestiżowego dla samorządów konkursu- dlatego Kapituła Konkursowa nie miała najmniejszych wątpliwości, co do przyznania nagrody głównej, czyli GRAND INNOWATOR -Człowieka Roku Polskiego Samorządu otrzymał ją Jan Puchała Starosta Limanowski.

– Bardzo się cieszę, że środowisko samorządowe tak mocno wspiera moje działania. Zarówno główna nagroda – tytuł Człowieka Roku Polskiego Samorządu, jak i tytuł Najlepiej Zarządzanego Powiatu w Polsce, jest dowodem na to, że jednostki samorządowe zarówno na terenie naszego powiatu, jaki i w Polsce dostrzegają naszą pracę ponad podziałami politycznymi, a także dynamikę zmian w naszym Powiecie Limanowskim. Bardzo się cieszę, że na co dzień współpracuje z tak wspaniałymi ludźmi. Dzięki wsparciu moich działań przez Zarząd i Radę Powiatu, Limanowszczyzna może się rozwijać nawet w tak trudnych czasach. Osobiście nagroda ta jest dla mnie wyrazem zaufania środowiska samorządowego do wykonywanej przeze mnie pracy. Pragnę zapewnić, że uczynię wszystko, aby powierzonego mi zaufania nie zawieść – mówił Jan Puchała Starosta Limanowski, który odwołał się do słów Adama Smitha „Państwo powinno być bogate, bogactwem swoich obywateli” a wysokie i skomplikowane podatki krępują przedsiębiorczość, generują szarą strefę i bezrobocie. Warto zauważyć, że kraje o niskich podatkach rozwijają się dużo szybciej, a ich poziom bezrobocia znajduje się na niskim poziomie. Nie jest przypadkiem, że największy sukces gospodarczy i największy poziom dobrobytu obywateli odnotowują kraje „wolne” w sensie zarówno przyjaznych przepisów, jak i  swobody gospodarczej-podkreślał Starosta Limanowski.

Człowiek Roku Polskiego Samorządu wybierany jest drogą głosowania przez całe środowisko samorządowe; marszałków województw, prezydentów miast, burmistrzów, starostów i wójtów w Polsce. Nagroda dla Człowieka Roku przyznawana jest przez całe środowisko samorządowe, wszystkich w Polsce drogą głosowania.

130114.starosta.01.500x422

Samorządowcy docenili zarówno zdolności menadżerskie Starosty Limanowskiego, jego aktywność oraz dotychczasowe działania wpływające na dynamiczny rozwój całego Powiatu Limanowskiego. Podczas gali zwracano uwagę na szereg bardzo istotnych inwestycji jakie udało się zrealizować. Jak podkreślano dzięki odpowiedniemu zarządzaniu Powiatem Limanowskim Szpital Powiatowy w Limanowej wyszedł z ogromnego 18 mln zadłużenia. A dążąc do podniesienia jakości usług w szpitalu wybudowany został nowy blok operacyjny i ciepła sień, zmodernizowana została także Stacja Dializ i przychodnie specjalistyczne. Dzięki jego zaangażowaniu wybudowana została kryta pływalnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą za łączną 20 mln zł.

Inwestycje realizowane w obiektach powiatowych za łączną kwotę ponad 20 mln 700 zł z czego dotacje zewnętrzne, w tym pomocowe ze środków unijnych, czy z budżetu państwa wyniosły ponad 11 mln zł. W ramach tych inwestycji wykonane zostały, m.in:

  • Modernizacja systemów ciepłowniczych w 12 budynkach użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego, a także wyposażenie ich w instalacje solarne m.in. na terenie Niedźwiedzia, Tymbarku, Dobrej, Mszany Dolnej i Limanowej- (2011-2012)-Wartość tego projektu to ponad 4 mln 600 tys. zł.
  • Przebudowa pracowni i ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt techniczno – dydaktyczny w placówkach kształcenia zawodowego w Powiecie Limanowskim. Koszt to ponad 3,5 mln zł.
  • Budowa hali z funkcją widowiskowo – sportową połączonej ze szkołą i internatem przy Zespole Szkół Nr 1 w Limanowej (2010-2011) – koszt to 5 mln zł.
  • Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej-(2008-2011) – koszt 1,7 mln zł.

W trakcie III I IV kadencji na 267 km dróg powiatowych zmodernizowanych zostało 144 km nawierzchni asfaltowych, 63 km powierzchni chodnikowych, 27 obiekty mostowe oraz 16 osuwisk. W ostatnim roku wykonane zostało 31,5 km nowych nawierzchni drogowych, 12 km chodników, a także remonty 8 obiektów mostowych za łączna kwotę 158 mln zł. (116 mln zł III kadencja od 2006-2010 i 32 mln zł w IV kadencji Rady Powiatu/rok 2011-2012)

A oto jak przedstawiały się wyniki tegorocznej edycji:

Człowiek Roku Polskiego Samorządu 2012 – Starosta Limanowski Jan Puchała

Najlepiej Zarządzana Jednostka 2012:
Najlepiej Zarządzany Powiat 2012 – Powiat Limanowski zarządzany przez Starostę Jana Puchałę.

Najlepiej Zarządzane Miasto 2012 – ex aequo taką samą liczbę punktów a tym samym nagrodę zdobyły: Miasto Ełk zarządzane przez Prezydenta Tomasza Andrukiewicza oraz Miasto Rzeszów zarządzane przez Prezydenta Tadeusza Ferenca.

Najlepszy Projekt Samorządowy 2012:

  • NAJLEPSZY PROJEKT INFRASTRUKTURALNY – „Utworzenie Funduszu Powierniczego JESSICA w województwie pomorskim” zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
  • NAJLEPSZY PROJEKT PROMOCYJNY – „Punkt Obsługi Mieszkańców Miasta Rzeszowa” zrealizowany przez Gminę Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
  • NAJLEPSZY PROJEKT SPORTOWO-TURYSTYCZNY – „Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego” zrealizowany przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
  • NAJLEPSZY PROJEKT URBANISTYCZNO-REWITALIZACYJNY – „Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku synagogi w Ostrowie Wielkopolskim” zrealizowany przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.

Certyfikat w projekcie Przyjazny Samorząd w kategorii Gmina Przyjazna Mieszkańcom otrzymała gmina Lesznowola zarządzana przez Wójt Marię Jolantę Batycką – Wąsik.

Konkurs Innowator to projekt adresowany do polskiego środowiska samorządowego stwarzający różnorodne możliwości promocji i nawiązywania bezpośrednich relacji z jego liderami, natomiast celem programu „Przyjazny Samorząd” jest wspomaganie samorządów w budowie przyjaznych i opartych na zaufaniu relacji pomiędzy samorządami a otoczeniem społecznym (mieszkańcy, biznes, turyści, inwestorzy).

Gospodarzem projektu jest Centrum im. Adama Smitha, a organizatorem po raz kolejny agencja MMT Mangament. Nad poprawnością głosowania członków akademii oraz samorządowców czuwała firma doradcza KPMG. Projektowi patronują: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich.

Patronat medialny objęły: Forum Samorządowe, magazyn Infrastruktura, Regioportal. Przy projekcie współpracują także Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz ViaExpert.