Jak zmniejszyć zatory płatnicze i liczbę bankrutujących przez nie firm?

Jak zmniejszyć zatory płatnicze i liczbę bankrutujących przez nie firm?
Fot. stock.adobe.com/ yingzaast
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Statystycznie na realizację płatności trzeba czekać 75 dni po wystawieniu faktury. Przedsiębiorcy spodziewają się pogorszenia sytuacji z powodu zmian wprowadzanych w prawie podatkowym. Brakuje rozwiązań, które ograniczą ryzyko związane z utratą płynności finansowej.

.@MPiT_GOV_PL opracowało “zieloną księgę” dotyczącą zatorów płatniczych i pracuje nad ustawą przeciwdziałającą opóźnieniom w płatnościach #ZatoryPłatnicze

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opracowało “zieloną księgę” dotyczącą zatorów płatniczych i pracuje nad ustawą przeciwdziałającą opóźnieniom w płatnościach. Ministerstwo proponuje skrócenie terminów płatności do 2 miesięcy (nie ma punktu wyjścia 3 miesięcy).

Pozostają wątpliwości, czy przełoży się to na praktyczne działania firm, także z tego powodu, że płynność finansową firm pogarszają także opóźnienia w zwrocie podatku VAT przez administrację skarbową.

Kodeks dobrych praktyk dla administracji podatkowej

– Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie kodeksu dobrych praktyk dla administracji podatkowej, aby podatnik nie miał poczucia, że jest z góry traktowany jako potencjalny oszust, którego prawo do zwrotu VAT jest podejrzane – mówi adw. Agata Dziwisz, starszy prawnik w kancelarii Kochański, Zięba i Partnerzy (KZP).

Możliwość odsprzedania wierzytelności podatkowych

Inny pomysł to wprowadzenie możliwości odsprzedawania wierzytelności podatkowych firmom faktoringowym: – Obecnie nie jest to możliwe, ponieważ są to należności publiczno-prawne – wyjaśnia prawnik z KZP.

 

Z powodu wprowadzenia split payment na pogorszenie płynności finansowej narzekają najbardziej małe przedsiębiorstwa. Stąd propozycja, aby ograniczyć stosowanie tego nowego rozwiązania podatkowego, mającego uszczelnić system fiskalny, poprzez wprowadzenie nowego kryterium wartości transakcji w przypadku MSP.

Źródło: MarketNews24