Jak zaoszczędzić na prądzie 1,5 mln zł?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

miasto.noca.250xChorzów w wyniku postępowania przetargowego zmienił dostawcę energii. Dzięki temu samorząd zaoszczędzi ok. 1,5 mln zł. Przetarg obejmował zadanie dostarczenia energii do wszystkich miejskich placówek Chorzowa (szkoły, szpitale, przedszkola, obiekty sportowe i kulturalne) w 2012 roku.

W przetargu więły udział cztery spółki, a rywalizację wygrała PKP Energetyka. Do tej pory dostawcą energii dla Chorzowa był Vattenfall. Pozostałe dwie spółki walczące w przetargu to Energa-Obrót z Gdańska i PGE Obrót z Rzeszowa.

Chorzów wziął przykład z Częstochowy, która jako pierwsza w województwie śląskim ogłosiła przetarg i w ten sposób wybrała dostawcę energii elektrycznej. Wspólnego dostawcę prądu dla podległych mu szkół i instytucji edukacyjnych wyłonił w drodze przetargu również Śląski Urząd Marszałkowski. Jest nim także PKP Energetyka, która dostarcza energię do 25 z 33 jednostek.

W nowym roku podobny wspólny przetarg planuje Górnośląski Związek Metropolitalny. GZM skupia 14 dużych miast aglomeracji katowickiej i szacuje się, że oszczędność jaka zostanie osiągnięta po rozstrzygnięciu przetargu, może wynieść nawet 15%, przy wydatkach miejskich placówk na energię rzędu 100 mln zł rocznie.

Źrodło: www.samorzad.pap.pl