Jak wprowadzić do firmy sztuczną inteligencję?

Jak wprowadzić do firmy sztuczną inteligencję?
Tomasz Bilczyński, Accenture Sp. z o.o.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wdrożenie technologii AI (ang. Artificial Intelligence) jak każdej innej technologii nie jest celem samym w sobie, lecz powinno służyć do osiągnięcia celów biznesowych wynikających z przyjętej strategii organizacji.

Dlatego też podeście do wdrożenia i kolejne etapy wykorzystania mechanizmów AI są podobne do innych nowych metod lub technologii. W szczególności warto rozpocząć od oceny gotowości i aspiracji Organizacji do wdrożenia technologii AI. Dopiero jej wynik pozwoli na podjęcie dojrzałej decyzji o wdrożeniu.

Pierwszym etapem wdrożenia jest zdefiniowania obszarów zastosowań, w których nowe metody mogą przynieść wartość biznesową, a również naszkicować kolejne etapy rozwoju i zastosowania. Po takiej analizie można rozpocząć wdrożenie pilotażowe dla wybranych obszarów. Kluczowe jest, aby cały czas mieć na uwadze wartość biznesową i jej wymierne efekty, czyli Business Case. Po udanym pilocie można rozpocząć wdrożenie szerzej w Organizacji nadal świadomie dobierając kolejne obszary czy procesy, które chcemy dołączyć do wybranej technologii AI. Końcowym etapem jest operacjonalizacja wykorzystania AI, czyli przejście do produkcyjnego wykorzystania wdrożonych rozwiązań.

Powyższe podejście możliwe jest do zastosowania w różnych obszarach związanych z AI takich jak automatyzacja procesów (ang. RPA czyli Robotic Process Automation), nauka maszynowa (ang. Machine Learning) czy agenci wirtualni (ang. Virtual Agents). Każdy z tych obszarów ma swoją specyfikę natomiast generalne podejście może zostać zastosowane.

Wdrożenia AI nadal realizowane są w trybie projektowym więc oprócz odpowiedniego podejścia ważne są także inne elementy takie jak kluczowe role, struktura organizacyjna, czynniki sukcesu oraz model współpracy z dostawcami technologii AI. Każdy z tych aspektów będzie zawierał elementy które dobrze znamy z bardziej tradycyjnych wdrożeń jak i elementy nowe i charakterystyczne dla wdrożeń AI.

Obszar wdrożeń AI jest jeszcze bardzo młody i rozwojowy więc możemy spodziewać się nowych elementów w podejściu do wdrożeń, natomiast należy je odpowiednio łączyć z wypracowanymi i dobrze sprawdzonymi aspektami pracy projektowej.

 

Tomasz Bilczyński  Manager – Financial Services, Technology Consulting  Accenture Sp. z o.o.

Maciej Polakowski Senior Manager Accenture Sp. z o.o.