Jak pozyskiwać środki z EFS – bezpłatne spotkanie informacyjne

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zebranie.250xRegionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi organizaują bezpłatne spotkanie dotyczące pozyskiwania funduszy z EFS, które odbędzie się 18 stycznia 2012 roku w Piotrkowie Trybunalskim.

Program spotkania obfituje w 7 punktów, które przedstawiają się następująco:

  1. „Korzyści płynące z realizacji projektów PO KL” (10 min.) – Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
  2. „Podsumowanie wdrażania Priorytetu VIII i IX PO KL” (5 min.) – Dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki
  3. „Podsumowanie wdrażania Priorytetu VI i VII PO KL” (5 min.) – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  4. „Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL” (20 min.) – Przedstawiciel Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki
  5. „Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu VI i VII PO KL” (20 min.) – Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
  6. „Oferta Regionalnego Ośrodka EFS” (10 min.) – Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka EFS
  7. Dyskusja

Szczególna uwaga poświęcona zostanie omówieniu Poddziałania 9.1.1 dotyczącego „Zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, ponieważ na ten program przeznaczono w 2012 roku dodatkowe środki na tworzenie nowych przedszkoli i wsparcie już istniejących.

Spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowaych, szczególnie dla przedstawicieli gmin powiatu piotrkowskiego. Gościem spotkania będą Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Marcin Bugajski oraz Dyrektorzy Departamentów odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych priorytetów POKL z UM i WUP w Łodzi.

Szczegółowy adres i termin spotkania: 18 stycznia 2012 r., Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 33, sala konferencyjna nr 5, godz. 10:00 – 11:30.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl