Jak ostatnie decyzje EBC wpłyną na polski eksport?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

krzywda.monika.akcenta.01.266x400Ostatnia decyzja Europejskiego Banku Centralnego, odzwierciedlająca naciski ze strony niemieckiego Bundesbanku, aby zahamować wzrost wartości euro, może okazać się czynnikiem krępującym wzrost polskiego eksportu w 2014 r. Zbijanie ceny euro przez EBC na pewno będzie szkodliwe dla przedsiębiorstw sprzedających za zachodnią granicę Polski. 

Uruchomienie kolejnych rund LTRO, mające w istocie służyć finansowaniu deficytów publicznych za pomocą zwiększenia podaży pieniądza oraz wprowadzenie ujemnej stopy deficytowej, która ma zwiększyć akcje kredytową dla średnich przedsiębiorstw w strefie, będą oddziaływać na deprecjację wspólnej waluty europejskiej – ku uciesze członków EBC i nieszczęściu polskich eksporterów. Wysoka wycena złotówki na parze z euro może okazać się determinantą zmniejszającą konkurencyjność polskich towarów na tle innych państw Europy Środkowej, w szczególności w porównaniu np. z czeskimi produktami, których ceny będą znacznie korzystniejsze ze względu na niski kurs korony utrzymywany przez Czeski Bank Narodowy. 

W ślad za spadkiem konkurencyjności polskich towarów w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się więc dalszego spadku wartości eksportu oraz malejącego udziału eksportu w polskim PKB. Osłabianie euro pogłębi zjawiska, które zaczęliśmy obserwować już jakiś czas temu. Eksport spada już od trzech kwartałów, także wstępne szacunki za I kwartał 2014 r. wskazują na coraz mniejszą się rolę udziału handlu zagranicznego w polskim PKB (+0,5 pkt. proc.) i wyraźny przyrost udziału popytu krajowego (+3 pkt. proc).

140610.decyzje.01.550x

Monika Krzywda
analityk AKCENTY