Jak hartowała się spółdzielczość: GBPZ był początkiem…

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.04.2012.foto.028.a.250x15 marca 2002 r. sześć banków regionalnych grupy G-6: BUG w Warszawie, GBPZ we Wrocławiu, LBR w Lublinie, MBR w Krakowie, RBR w Rzeszowie i W-MBR w Olsztynie połączyło się w jeden bank zrzeszający pod nazwą Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Dziesięć lat temu, na początku procesu konsolidacji Grupa BPS z sumą bilansową 13 mld zł i funduszami własnymi 730 mln zł plasowała się w pierwszej dziesiątce banków w Polsce. Przyłączającym i liderem był Gospodarczy Bank Południowo- Zachodni S.A. kierowany przez prezesa Pawła Siano.

Nie dla nas BGŻ

W latach 90. działały trzy niezależne od BGŻ struktury bankowe: GBW, GBPZ i BUG, których akcjonariuszami było ponad 700 BS-ów. Podział środowiska był więc wyraźny, jakkolwiek niejednoznaczny, tylko ponad ¼ (445) banków dokonała wyboru, podpisując umowy zrzeszenia poza strukturą BGŻ. Pod adresem tej firmy spółdzielcy formułowali wiele oczekiwań. Generalnie chodziło o brak poczucia wspólnoty interesów banków z centralą i niemożność wpływania na jej politykę, a także zagrożenia wewnątrz struktury BGŻ wywołane brakiem finansowych instrumentów solidarnościowych.

Do 1990 r. możliwości podnoszenia kapitałów własnych przez banki spółdzielcze były praktycznie żadne, również z powodu obowiązkowych wpłat na centralny fundusz rozwoju, z którego finansowano utworzenie dużej sieci ok. 120 oddziałów operacyjnych BGŻ. Organizatorzy niezależnych grup otrzymali wsparcie ze strony Banku Światowego, Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych Unii Europejskiej, spółdzielców w Stanach Zjednoczonych i we Francji. Eksperci zachodni wizytowali banki lokalne, przedstawiciele francuskiej grupy Credit Mutuel w województwie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI