Jacek Kasprzewski pokieruje oddziałem PKO BP w Pradze

Jacek Kasprzewski pokieruje oddziałem PKO BP w Pradze
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Jacek Kasprzewski od prawie trzech dekad związany jest z bankowością, posiada bogate doświadczenie w bankowości międzynarodowej. Przed zasileniem kadry PKO Banku Polskiego, sprawował funkcję Dyrektora Wykonawczego w dziale Treasury Services banku J.P. Morgan Chase oraz kierował oddziałem J.P. Morgan Chase w Polsce.

– Liczymy, że w gronie klientów czeskiego oddziału już niedługo znajdą się zarówno największe polskie spółki, jak i mniejsze firmy z sektora MŚP operujące za granicą. Chcemy być dla nich na zagranicznych rynkach, tak jak w Polsce, partnerem finansowym pierwszego wyboru. Sprawne funkcjonowanie oddziału zagranicznego oraz stałe doskonalenie oferty to jeden z najważniejszych kluczy do osiągnięcia sukcesu. Dlatego kierowanie oddziałem powierzyliśmy osobie z wieloletnim doświadczeniem w bankowości międzynarodowej, Jackowi Kasprzewskiemu – mówi Magdalena Rokosz, dyrektor Pionu Bankowości Międzynarodowej i Transakcyjnej w PKO Banku Polskim.

Człowiek z doświadczeniem w bankowości międzynarodowej

Jacek Kasprzewski jest absolwentem Instytutu Ekonomiki Transportu Politechniki Szczecińskiej (obecnie Uniwersytet Szczeciński). W 1988 roku rozpoczął trwającą do dziś karierę bankową. Od 1995 roku pracował w Chase Manhattan Bank w Paryżu, a od końca 1996 roku w przedstawicielstwie banku w Warszawie. Po jego fuzji z J.P. Morgan w 2000 roku, objął funkcję Dyrektora Wykonawczego w dziale Treasury Services, zajmując się współpracą z bankami Europy Środkowej i Izraela, natomiast od 2011 do 2016 roku był również dyrektorem Oddziału J.P. Morgan Chase w Polsce.

Oddział dla klientów korporacyjnych

Zlokalizowana w Czechach placówka Banku będzie działała pod nazwą PKO Bank Polski, Czech Branch. Jej start planowany jest na przełom pierwszego i drugiego kwartału 2017 r. Działalność oddziału będzie koncentrowała się na obsłudze klientów korporacyjnych, czyli będzie analogiczna do działalności oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego we Frankfurcie. Zbliżona będzie także oferta, która obejmie m.in.: bankowość transakcyjną (w tym międzynarodowy cash pooling), bankowość elektroniczną, produkty trade finance, czy kredyty korporacyjne. Bank chce także za pośrednictwem oddziału w Pradze pozyskiwać klientów z grona czeskich firm prowadzących interesy w Polsce.

Czechy – jeden z najważniejszych partnerów gospodarczych polskich firm

Klienci Banku to przedsiębiorstwa działające na wielu światowych rynkach oraz firmy, które mają aspiracje do rozwoju działalności na rynkach zagranicznych. Czechy są jednym z najważniejszych rynków dla klientów korporacyjnych PKO Banku Polskiego, stąd decyzja o ulokowaniu w tym kraju, kolejnego (po oddziale we Frankfurcie) oddziału zagranicznego. Czechy zajmują piąte miejsce pod względem obrotów handlowych polskich firm, są też drugim największym odbiorcą polskich towarów i zajmują 7 miejsce w polskim imporcie. Eksport polskich firm do Czech z roku na rok dynamicznie zwiększa się. W 2015 r. jego wartość wyniosła 11,8 mld euro, i była o 10% wyższa niż w 2014 r. Korzystne są także perspektywy dla inwestycji bezpośrednich polskich firm w Czechach.

Źródło: PKO BP