Izabela Lubczyńska

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Nadzorczej

Idea Bank

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończyła, otrzymując tytuł magistra filologii polskiej. Ukończyła również zarządzanie na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwentka studiów MBA, studiów podyplomowych w zakresie analizy finansowej i zarządzania wynikami oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Od 2004 roku związana z Getin Holding – początkowo jako Kierownik Biura Zarządu, a w latach 2007 – 2012 Kierownik Biura Rady Nadzorczej. W latach 2013-2014 była Dyrektorem Zarządzającym Obszarem Audytu Wewnętrznego i Monitoringu Grupy Kapitałowej, a od 2014 roku jest Członkiem Zarządu Getin Holding.

Źródło: Idea Bank