IV Forum Technologi Bankowości Spółdzielczej: Alternatywa w sieci

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.06.foto.022.a.250xBanki spółdzielcze zostaną skonfrontowane z tym, że ich dochody będą uzależnione od udziału w rynku. Niższe marże na skutek presji konkurencji oraz oczekiwań klientów wymuszą przeniesienie części usług bankowych do internetu.

– Strategie informatyzacji zrzeszeń, mimo że pojawiło się w nich wiele interesujących rozwiązań, powinny mieć na celu podniesienie efektywności i produktywności – zauważa Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. – Nie widzę powodu, aby wzorem bogatych krajów europejskich każdy Polak nie mógł zostać klientem banku spółdzielczego w ramach dywersyfikowania swoich oszczędności i dochodów – dodaje prezes.

Konserwatywni i… nowocześni

– Dlaczego spółdzielcy mieliby nie świadczyć usług w lokalnych centrach płatniczych, kredytowych i depozytowych oraz doradztwa dla małych i średnich firm. Bankowość spółdzielcza ma sympatyków w dużych aglomeracjach miejskich. Potrzebna jest atrakcyjna oferta finansowa dla zamożnej części społeczeństwa, ale również dla ludzi starszych, którzy będą poszukiwać wsparcia ze strony przyjaznych banków. Uważam, że zadania te, szczególnie w kontekście globalnego kryzysu są aktualne, wymagają tylko znalezienia właściwego instrumentarium.

ZBP od kilku miesięcy prowadzi rozmowy na szczeblu rządowym, aby sektor BS-ów stał się strategicznym ośrodkiem realizacji europejskich programów rozwojowych w latach 2014-2020. – Banki spółdzielcze nie mogą pozostawać z tyłu. Z uwagi na misję działania, powinny być zarządzane konserwatywnie i zachowawczo, ale też nowocześnie. To może być prawdziwym wyzwaniem.

Unijna agenda cyfrowa nakłada na nas obowiązek uruchomienia do 2015 r. szybkiego internetu dla co najmniej dla połowy mieszkańców kraju. Rząd zapewnia, że wszystkie województwa w ciągu najbliższych 3 lat zostaną pokryte szerokopasmowym internetem. Mogą w tym pomóc środki z Brukseli – ponad miliard euro na budowę sieci w gminach i w małych miastach, gdzie operatorom dotychczas nie opłacało się inwestować w infrastrukturę. – Trzeba monitorować to, co robi konkurencja, jak szybko jest realizowany program elektronizacji usług, np. w największym banku sieciowym – PKO BP czy też Banku Pocztowym, który zapowiada uruchomienie docelowo 5500 placówek. Pojawia się na przykład pytanie: czy aktualna oferta BS-ów w zakresie kredytu konsumenckiego jest wystarczająca i czy nie następuje przejmowanie ich klientów tylko dlatego, że sieci handlowe preferują współpracę z dużymi bankami komercyjnymi.

Dwudniowe obrady IV Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej pod hasłem programowym Efektywne wykorzystanie potencjału banków spółdzielczych w konkurencji na lokalnym rynku finansowym zorganizował Związek Banków Polskich przy współpracy Grupy BPS, Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. W konferencji uczestniczyli prezesi banków, szefowie największych firm – producentów oraz dostawców IT, specjaliści ze świata nauki i praktyki. Przedmiotem paneli eksperckich były strategie informatyzacji zrzeszeń, wyzwania związane z implementacją Bazylei III, rola komunikacji w zarządzaniu, nowe trendy w sprzedaży poprzez internetowe i mobilne kanały dystrybucji.

Moderatorem IV FTBS był Andrzej Wolski, członek zarządu CPBiI, wstęp do debat eksperckich stanowiły wystąpienia programowe: Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa ZBP, prof. dr. hab. Jana Szambelańczyka z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Jacka Gołaczyńskiego, wiceministra sprawiedliwości ds. informatyzacji

Pole do popisu

Polem ostrej konkurencji jest zwłaszcza rynek płatniczo–rozliczeniowy, na który wchodzą nowi gracze. BGŻ, Bank Pocztowy i PKO BP już ukierunkowały swoją ekspansję na małe miasta, powiaty i gminy, a nawet obszary wiejskie, które są zasilane funduszami europejskimi. W czasie IV Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej eksperci wskazywali, że poważną konkurencję będą stanowiły również telekomy i zagraniczne firmy realizujące płatności mobilne. Niestety regulacje m.in. zawarte w ustawie o kredycie konsumenckim zapewniają pośrednikom przewagi nad bankami.

Z analiz ZBP wynika, że mimo funkcjonowania nowoczesnych i efektywnych systemów rozliczeń, udział płatności w formie bezgotówkowej jest w Polsce nadal relatywnie niski. Wykorzystanie instrumentów bezgotówkowych pozostaje 5-krotnie, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca 7,5-krotnie niższe niż średnia w UE. Przykładowo: usługa „Polecenie przelewu” posiada znaczenie marginalne wobec praktyki w Europie (Austria – 80 płatności na osobę rocznie, Niemcy – 68, Wielka Brytania – 41). Mimo wzrostu znaczenia kart płatniczych (20 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI